Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sendi
Yakuppur

Dr. Öğr. Üyesi
Medeni Hukuk


Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans

Koç Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

Medeni Hukuk


Biyografi

1984 yılında İstanbul’da doğan Sendi Yakuppur, ilk öğretimini Lütfi Banat İlkokulunda (1990-1995), orta ve lise öğretimini Notre Dame de Sion Fransız Lisesi’nde (1995-2003), lisans eğitimini ise Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (2003-2007) gerçekleştirmiştir.

Yakuppur, 2007-2009 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Özel Hukuk Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamlamış ve 2009 yılında yine Enstitü bünyesinde doktora çalışmalarına başlamıştır. Ocak 2011 tarihinde doktora yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan Yakuppur aynı tarihte başladığı “Tapu Kütüğüne Güven İlkesi” başlıklı doktora tez çalışmasını Aralık 2013’te tamamlamıştır.

2007-2008 yılları arasında İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan Yakuppur, 2008-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ocak 2014 yılında Doktor ünvanını alan Sendi Yakuppur o tarihten beri Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.