Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Zeynep
REVA

Dr. Öğr. Üyesi
İnsan Hakları Hukuku


Doktora

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

Lisans

İstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiAraştırma Alanları

İnsan Hakları Hukuku, Şiddet, Dezavantajlı Grupların Hakları, Adli Bilimler


Araştırma

İnsan Hakları Hukuku, Şiddet, Dezavantajlı Grupların Hakları, Adli Bilimler


Biyografi

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Reva, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi'nden Ekonomi Hukuku alanında Yüksek Lisans ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nden Adli Tıp ve Etik Yüksek Lisans derecelerini aldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Tıp Hukuku alanında Doktora derecesini aldı. İnsan hakları, kadın ve çocuklar başta olmak üzere dezavantajlı gruplara yönelik şiddet, adli bilimler, viktimoloji alanlarında çalışmaktadır. Dezavantajlı gruplara yönelik şiddetle ilgili projeler geliştiren, proje koordinatörlüğü ve proje eğitmenliği yapan Zeynep Reva Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi Batı Balkanlar ve Türkiye İçin Yatay Destek Programı: Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi (2019-2022)” projesinin ulusal danışmanlarından olup Avrupa Konseyi'nin "Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözümünün (ADR) Teşvik Edilmesi" Projesi’nin (2021-2023) için toplumsal cinsiyet eşitliği ve iletişim alanlarında ulusal danışmanlardandır. İMDAT Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Çocuk Evlilikleri Araştırma Komisyonu başkanıdır. Zeynep Reva’nın zoraki evlilikler, çocuk evlilikleri çocuk hakları, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere şiddet, adli bilimler, tıp hukuku ve sigortacılık alanlarında ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri ve Adli Sigortacılık isimli bir kitabı bulunmaktadır.