Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Program Özdeğerlendirme Süreci

Program Özdeğerlendirme Süreci

  1. Kalite Komisyonu yıl içerisinde değerlendirmesi yapılacak programları belirler ve Program Değerlendirme Komitesine (PDK) iletir.
  2. PDK, programların değerlendirilmelerinin yapılacağı tarihleri ve program değerlendirme takımlarını belirler ve değerlendirilmesi yapılacak programlara iletir. 
  3. Değerlendirme takımları, 2 öğretim elemanı, AKG Ofisi’nden 1 çalışan ve 1 öğrenci temsilcisinden oluşur. Program değerlendirme takımında gönüllülük esasına göre görev alınır ve bu görev önemli bir iç servis olarak değerlendirilir. Program değerlendirme takımında yer alacak öğretim elemanlarının daha önce akredite olmuş programlardan olmaları tercih edilir.
  4. Programın ait olduğu bölüm, Program Özdeğerlendirme Raporunu (ÖDR) hazırlar ve PDK’ya iletir. PDK, ÖDR’leri değerlendirme takımı ile paylaşır.
  5. Değerlendirme takımı, raporu inceleyerek Program Değerlendirme Ölçütleri doğrultusunda Değerlendirici Çizelgesi dokümanının Ön Değerlendirme kısmını doldurur.
  6. Değerlendirme takımı, bölüme değerlendirme ziyareti gerçekleştirir ve  Değerlendirici Çizelgesi dokümanının Ziyaret Değerlendirmesi kısmını doldurur ve Program Değerlendirme Raporunu (PDR) hazırlar. Rapor, PDK’ya sunulur.
  7. PDK, PDR’lerin tutarlılık kontrolünü yaptıktan sonra raporda yapılması gereken bir düzeltme tespit ederse Değerlendirme Takımına bildirir. Değerlendirme Takımının raporu düzeltmesinden sonra PDR’nin son halini Kalite Komisyonu ve programın bağlı olduğu akademik birim yöneticisi (Dekan/Direktör) ile paylaşır.
  8. Raporda yetersizlikler belirtilmişse, programın bu yetersizlikleri belli bir süre içerisinde gidermesi beklenir. Bu sürecin takibi Program Değerlendirme Komitesi tarafından gerçekleştirilir. PDR’de  belirtilen eksikler için 1 yıl, zayıflıklar için ise 2 yıl sonra tekrar değerlendirme yapılır.