Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Finans Mühendisliği Merkezi

Finans Mühendisliği Merkezi

Finans mühendisliği, finans problemleri üzerine matematiksel yöntemler ile çözüm arayan bir bilim dalıdır. Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan Finans Mühendisliği Merkezi (FMM)’nin temel amacı da matematik, finans ve bilişim alanları üzerine uluslararası dergilerde yayınlanacak akademik araştırmalar gerçekleştirmek ve finans mühendisliği alanında bankacılık sektöründe karşılaşılan karmaşık problemlere pratik çözümler üretmektir. Merkezin faaliyetleri arasında, piyasa profesyonellerini eğitme amaçlı kısa sertifika programlarının düzenlenmesi ve ilgili lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına destek verilmesi de bulunmaktadır. Merkez ayrıca Center for Computational Finance (CCF) ismini de kullanacaktır.

Geçtiğimiz dönemde, matematiksel finansın teorisi endüstriyel çalışmalar için çok karmaşık ve soyut kalabilmekte, pratik uygulamalar ise teorik altyapısı zayıf modellere dayanabilmekteydi. Bu nedenle teoriyi ve pratiği doğru bir şekilde birleştiren yaklaşımlar büyük önem kazanmıştır. FMM de kendini bu birleşim noktasında tanımlamaktadır. Böylelikle, FMM bünyesinde gerçekleştirilen akademik araştırmaların uygulamaları sektörel çözümler haline gelirken, bu uygulamalar sektörde akademik bir altyapı güvencesi sağlayacaktır. Finans mühendisliği alanında endüstrinin ihtiyaçlarının neler olduğunu üniversite ve öğrencilerine, merkezin ürettiği çözümleri de üniversiteden endüstriye taşıyarak çift yönlü bir etkileşimin kurulması merkezin ve Özyeğin Üniversitesi’nin ortak vizyonudur. Buna paralel olarak bankalar, kamu kuruluşları, fon yönetim, bireysel emeklilik ve sigorta şirketleri ile FMM arasında stratejik ortaklıklar gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de bir ilk olan merkezin, yurtdışında da kaliteli üniversitelerin bünyesinde faaliyet gösteren oldukça başarılı örnekleri vardır ve Finans Mühendisliği Merkezi’nin de hedefi ulusal ve uluslararası ölçekte başarılı çalışmalara imza atmaktır.