Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma Politikası

Araştırma Politikası

Misyon
Özyeğin Üniversitesi, Türkiye’nin lider girişimci araştırma üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. ÖzÜ’nün misyonu, topluma hizmet vermek amacıyla bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşıp uygulamaktır.Özyeğin’de bizler gerçek dünya için önem taşıyan, insanlığa faydası dokunacak ve günlük yaşam kalitemizi arttıracak araştırmalar yapmayı hedefliyor, bir araştırma üniversitesi olarak, yeni keşifler ve yeni bilgiler ile geleceğin liderlerini eğitmeyi amaçlıyoruz. Öğretim üyelerimiz, kendi uzmanlık alanlarında dünyaca tanınmış, aktif araştırmacılar olarak çalışmalarının yanı sıra, araştırmalarından elde ettikleri sonuçları, yeni şirketler kurarak hayata geçirme konusunda da deneyim sahibi bireyler olarak tanınıyorlar.

Küresel Etki
Bilimsel gelişmeler dünyasının etkin bir aktörü olabilmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu yolda yürütülen çalışmaları takdir ediyoruz. Bu nedenle, araştırmacılarımızdan özgün araştırmalar yapmalarını ve bunların sonuçlarını kendi alanlarındaki saygın akademik dergilerde yayınlamalarını bekliyoruz.

Eğitim Programları ile Bütünlük
Ürettiğimiz bilgileri, öğrencilerimizin hayatlarını değiştiren akademik programlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz.Mezunlarımızın işverenleri için anında fark yaratan kişiler olarak tanınmasını hedefliyoruz. Lisans eğitiminde olduğu kadar, araştırma ve lisansüstü çalışmalarda da mükemmelliğe erişmeye büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin araştırma yetkinliği kazanması için müfredatımızda bağımsız çalışma ve bitirme tezlerine yer veriyoruz. Lisansüstü öğrencilerimizi laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde çalışmaya teşvik ediyoruz. Lisansüstü öğrencilerimizi, eğitimlerinin ilk gününden itibaren bir öğretim üyesi ile birlikte araştırma projelerinde çalışmaya başlatıyoruz.

Ticarileşme Odaklılık
Araştırmaların, geliştirilerek teknolojiye dönüştürüldükleri takdirde sürdürülebilir ekonomik büyüme için bir temel teşkil edebileceğini biliyoruz. Bu nedenle bilgilerimizin uygulamaya konulması ile gerek yeni şirketler ve girişimlerin kurulmasını sağlayarak, gerekse mevcut şirketlerin üretkenliği ve verimliliğini arttırarak toplum için ekonomik faydalar üretmelerini hedefliyoruz. Araştırmacılarımızı da bu tür aktivitelerin bir parçası olmaya ve kendi uzmanlık alanlarındaki ürünler, süreçler ve yöntemler için hayata geçirilebilecek bilgiler üreterek, uygulama dünyasına katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz. Halihazırda öğretim üyelerimiz tarafından icat edilmiş çok sayıda ulusal ve uluslararası patent mevcut, bu rakamı daha da arttırmayı hedefliyoruz.

Küresel İşbirlikleri
Özyeğin Üniversitesi araştırma alanında hem ulusal hem uluslararası bir aktör olup gerek ulusal gerekse dünyanın dört bir yanındaki uluslararası örgütlerle işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Üniversitemizde araştırmacılarımızın yerli ve yabancı kurumlardaki diğer araştırmacılarla araştırma ortaklıklarına girmesi güçlü bir şekilde teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

Tam Kapsamlı Destek
Üniversitemiz, araştırma alanındaki misyonunu gerçekleştirmek için üyelerine, hem fiziki hem entelektüel olanaklar sunmaktadır. Yeni kampüsümüz, çok sayıda araştırma laboratuvarı ve tesisi ile donatılmıştır. Kütüphanemiz, mevcut bilgi tabanına sınırsız erişim sunmaktadır. Özyeğin Üniversitesi olarak, yeni araştırmalar gerçekleştirmek için gerekli ana malzemeler olan bilgiyi keşfetme, tartışma ve yayma özgürlüğünün de savunucusuyuz.

Başarılar ve Gelecek
Henüz genç bir üniversite olmamıza rağmen Özyeğin Üniversitesi olarak, Türk ve yabancı, yüksek kaliteli eğitim almış çok sayıda lisansüstü öğrenciyi kendimize çekmeyi başardık. Gerek sektörden gerekse devletten aldığımız araştırma destekleri uluslararası üniversiteler için bile önemli düzeye geldi. Bunun yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açıkladığı “Üniversitelerarası Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi’nde, bugüne kadar defalarca Türkiye’deki bütün üniversiteler arasında ilk yedide üst sıralarda yer almayı başardık. Teknoloji Transferi Ofisimiz (TTO) ise TÜBİTAK’ın üniversite TTO’larına sunduğu desteği almaya hak kazanan ilk on ofisten biri oldu.

Hızla değişen dünyamızda, gerçekleştirdiğimiz araştırma çıktılarıyla Özyeğin etkisini arttırmak için büyük bir heyecan ve coşku içinde yolumuza devam ediyoruz.

Hedefler

 1. Bütün akademik alanlarımızda Türkiye’nin en iyi beş araştırma üniversitesinden biri olmak,
 2. Bölüm bazında veya öğretim üyelerinin araştırma sıralamaları açısından dünya genelinde en iyi 200 üniversite arasında yer almak,
 3. Kısa vadede toplumsal ve ekonomik fayda yaratması muhtemel araştırmalar üretmek
  (örn. ticarileştirilmeye yakın bir teknoloji ya da devlet /iş politikalarını/uygulamalarını şekillendiren raporlar)

Mekanizma

İddialı araştırma hedefleri ancak iddialı bir araştırma gündemi ile gerçekleştirilebilir. «Araştırma Misyonu ve Vizyonu Bildirimiz», hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli ana malzemelerin çoğunu sunmaktadır. Araştırma faaliyetlerimizi desteklemek için gerekli mekanizmalar aşağıdaki üç kategoride sıralanmıştır: Bu mekanizmaların ayrıntıları ilgili belge ve prosedürlerde mevcuttur.

A. Stratejik

  1. En iyi araştırma kurumlarında görev yapan doktoralı, araştırma yapabilecek, tam zamanlı öğretim üyelerinin istihdam edilmesi.

Bu tür yetenekleri istihdam etmek aşağıdakilere bağlıdır:
a. Kurumun bilinirliği
b. Kurumda görev yapan diğer araştırmacılar
c. Mevcut araştırma altyapısı
d. Araştırma faaliyetlerine verilen destek (araştırmaya ayrılan zaman, yer, asistanlar,
laboratuvarlar, kütüphane, konferanslar vs)
e. Yaşam kalitesi (Ücret, yan haklar, konaklama, ulaşım, konum vs.)

İlk faktör için zaman ve istikrar gerekir. Diğerleri için ise maddi kaynak.

  1. Araştırma yapan öğretim üyelerine sahip bütün fakültelerde ve bölümlerde yüksek lisans ve doktora programları sunan enstitüler açılması.
  2. Birimlerin araştırma etkilerinin arttrılması için birim yöneticileri tarafından her bir birim için araştırmada mükemmeliyet alanlarının belirlenmesi.

Bunun için aşağıdakiler göz önünde bulundurulmalıdır:
a. Mevcut araştırma ekibi
b. Araştırmacıların varlığı/maliyeti
c. Altyapının varlığı/maliyeti
d. Dış kaynak bulma olasılığı
e. Ticarileştirma olasılığı
f. Popülerlik/ ilerideki uygulamalar
g. Benzersizlik

  1. Öğretim üyelerinin performan değerlendirmelerinde araştırma çıktılarının vurgulanması, takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi.

Araştırma çıktıları arasında şunlar bulunur:
a. Yayınlar (kalite, sayı)
b. Atıflar
c. Araştırma ödülleri
d. Dış kaynaklar/fonlar
e. Doktora mezunları
f. Ticari etki (fikri mülkiyet de dahildir)
g. Bilimsel etki
h. Toplumsal etki
i. Tanıtım

B. Örgütsel

 1. Araştırmayla ilgili bütün faaliyetleri denetleyen, araştırmadan sorumlu bir rektör yardımcısının olması.
 2. Araştırma faaliyetlerinin tek merkezden koordine edilmesini ve desteklenmesini sağlayan aktif bir Üniversite Araştırma Kurulu’nun (ÜAK) bulundurulması.
 3. Araştırma yapan öğretim üyelerinin ilgi alanları ve yetenekleri ile iş dünyası, sanayi ve devletin ihtiyaçlarını eşleştirip, araştırma yapan öğretim üyelerine, araştırma hibe başvurularının hazırlanması ve takibi, fikri mülkiyet ve araştırma çıktılarının ticarileştirilmesi konularında destek sunan aktif bir Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) bulundurulması.
 4. Öğretim üyelerinin elde ettiği araştırma çıktılarına dayanarak yeni şirket ve girişimlerin kurulmasına yardımcı olunması ve bir İnnovasyon Merkezi ile girişimcilik altyapısının gelişmesine katkıda bulunulması.
 5. Mevcut ihtiyaçları ve fırsatları göz önünde bulundurarak belli araştırma faaliyetleri üzerinde uzmanlaşmış, finansal açıdan kendine yetebilen, sürdürülebilir merkezler kurulması.

C. Destek

  1. Öğretim üyelerine senede dört dersten oluşan bir ders yükü verilmesi ve en aktif araştırma programlarına sahip öğretim üyeleri için ders yükünde indirim olanağı sunulması.
  2. Öğretim üyelerinin bilimsel ve destekli araştırma faaliyetlerini desteklemek için bir araştırma fonu havuzu oluşturulması.

Önemli bir araştırma faaliyeti için dış kaynak mevcut olmadığında, bu fon aşağıdakiler için kullanılabilir:
a. Konferans/bilimsel toplantı (katılım, organizasyon) desteği
b. Temel laboratuvar ekipmanları ve bakımı
c. Laboratuvar malzemeleri
d. Asistan ücretleri

  1. 3. Gerektikçe araştırma tesislerinin kurulması (örn. laboratuvar, kütüphane, atölye) Buna şunlar da dahildir:

a. Yer
b. Teçhizat
c. Teknik destek
d. BT Desteği
e. Kütüphane desteği

  1. Öğretim üyelerinin araştırma çalışmalarını gerçekleştirmesinde onlara yardımcı olacak lisansüstü öğrenimlerine devam eden araştırma asistanları ya da doktora sonrası araştırmacılar istihdam edilmesi.
  2. Akademik izin programının başlatılması (uzun dönem akademik izinlerin yanı sıra daha kısa dönemli izinler)
  3. Öğretim üyelerinin sektöre danışmanlık yapmasına izin vererek, sektörle yakın ilişkiler geliştirilmesi.

Bu ilişkiler sonucunda aşağıdakilerin elde edilmesi beklenmektedir:
a. Araştırma hibeleri
b. Araştırma verilerine erişim
c. Fikri mülkiyet yaratma
d. Mezunlarımız için staj ve iş fırsatları yaratma

Ölçütler

Araştırma Misyonu ve Vizyonu Bildirisi’nde ve yukarıda belirtilen hedeflerde kast edilen ölçütler aslında açık ve nettir:

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan yayın sayısı (tam zamanlı öğretim üyesi başına senede bir yayın hedefliyoruz. Ancak bu durum alana göre değişiklik gösterebilir ve ona göre ayrıca belirtilir).
 2. TÜBİTAK, AB ve diğer hibe kuruluşlarının yanı sıra devletten ve şirketlerden alınan araştırma destekleri/hibeleri (Tam zamanlı öğretim üyesi başına senelik ortalama 100.000 TL hedefliyoruz. Yine bu da araştırma alanına göre değişiklik gösterebilir.)
 3. Patentler, prototipler, ve yeni şirketler/girişimler gibi teknoloji transferi ve ticarileştirme faaliyetleri (senede bir şirket hedefliyoruz)
 4. Uygulama topluluğuna yönelik diğer araştırma yayım faaliyetleri (vaka çalışmaları, teknik raporlar, monograflar, kitaplar, kitap bölümleri, çalıştaylar ve seminerler.)