Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma Politikası

Araştırma Politikası

Misyon

Özyeğin Üniversitesi, Türkiye’nin örnek girişimci araştırma üniversitelerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. ÖzÜ’nün misyonu, topluma hizmet vermek amacıyla çözüm odaklı ve katma değeri yüksek bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşıp uygulamaktır. Özyeğin’de bizler dünya için önem taşıyan, insanlığa faydası dokunacak ve yaşam kalitemizi arttıracak araştırmalar yapmayı hedefliyor, bir araştırma üniversitesi olarak, yeni keşifler ve yeni bilgiler ile geleceğin liderlerini eğitmeyi amaçlıyoruz. Öğretim üyelerimiz, kendi uzmanlık alanlarında dünyaca tanınmış, aktif araştırmacılar olarak çalışmalarının yanı sıra, araştırmalarından elde ettikleri sonuçları, yeni şirketler kurarak ve/veya farklı kurumlarla ortak çalışmalar yürüterek hayata geçirme konusunda da deneyim sahibi bireyler olarak tanınıyorlar.

Küresel Etki

Bilim temelli yenilikçi çalışmalar ile dünyasının etkin bir aktörü olabilmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu yolda çözüm üreten çalışmaları takdir ediyoruz. Bu nedenle, akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin özgün araştırmalar yapmalarını ve bunların sonuçlarını kendi alanlarındaki saygın akademik dergilerde yayınlamalarını bekliyoruz.

Eğitim Programları ile Bütünlük

Ürettiğimiz bilgileri, akademik programlarımız aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşıyor, ÖzÜ'deki yaşam döngülerini ve dönüşüm yolculuklarını destekliyoruz. Mezunlarımızın işverenleri için fark yaratan kişiler olarak tanınmasını hedefliyoruz. Lisans eğitiminde olduğu kadar, araştırma ve lisansüstü çalışmalarda da mükemmelliğe erişmeye büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin araştırma yetkinliği kazanması için müfredatımızda uygulamalı dersler, bağımsız çalışma ve bitirme tezlerine yer veriyoruz. Lisansüstü öğrencilerimizi laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde çalışmaya teşvik ediyoruz. Lisansüstü öğrencilerimizi, eğitimlerinin ilk gününden itibaren bir öğretim üyesi ile birlikte araştırma projelerinde çalışmaya yönlendiriyoruz.

Ticarileşme Odaklılık

Araştırmaların, geliştirilerek teknolojiye dönüştürüldükleri takdirde sürdürülebilir ekonomik büyüme için bir temel teşkil edebileceğini biliyoruz. Bu nedenle bilimsel araştırmaların uygulamaya konulması ile gerek yeni şirketler ve girişimlerin kurulmasını sağlayarak, gerekse mevcut şirketlerin üretkenliği ve verimliliğini arttırarak toplum için ekonomik faydalar üretmelerini hedefliyoruz. Araştırmacılarımızı da bu tür aktivitelerin bir parçası olmaya ve kendi uzmanlık alanlarındaki ürünler, süreçler ve yöntemler için hayata geçirilebilecek bilgiler üreterek, uygulama dünyasına katkıda bulunmaya teşvik ediyoruz.

Küresel İşbirlikleri

Özyeğin Üniversitesi araştırma alanında hem ulusal hem uluslararası bir aktör olup gerek ulusal gerekse uluslararası örgütlerle işbirlikleri gerçekleştirmektedir. Üniversitemizde araştırmacılarımızın yerli ve yabancı kurumlardaki diğer araştırmacılarla ortak çalışmalara girmesi güçlü bir şekilde teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

Tam Kapsamlı Destek

Üniversitemiz, araştırma alanındaki misyonunu gerçekleştirmek için üyelerine hem fiziki hem entelektüel olanaklar sunmaktadır. Kampüsümüz, çok sayıda araştırma laboratuvarı ve tesisi ile donatılmıştır. Kütüphanemiz, mevcut bilgi tabanına sınırsız erişim sunmaktadır. Özyeğin Üniversitesi, yeni araştırmalar gerçekleştirmek için gerekli ana malzemeler olan bilgiyi keşfetme, tartışma ve yayma özgürlüğünün savunucularındandır.