Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ana Eylem 2: Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği

Ana Eylem 2: Kurum ve Kuruluşlar Arasında İşbirliği

Ana Eylem 2, eğitim, öğretim, gençlik, üniversite, iş dünyası işbirliği ve bilgi paylaşımı alanlarında yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve iyi uygulamaların Erasmus+ programına katılan kurum ve kuruluşlar arasında paylaşılmasını desteklemektedir. Bu fırsat, eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ulusal veya ulusötesi işbirliği ve öğrenme fırsatları sunar.

İşbirliği için Ortaklıklar

İşbirliği Ortaklıklarının birincil amacı, değişim yoluyla (hareketlilikler ile) kuruluşların faaliyetlerinin kalitesini ve uygunluğunu artırmasına, ortak ağlarını geliştirmesine ve güçlendirmesine, ulusötesi düzeyde ortak çalışma kapasitelerini artırmasına, faaliyetlerinin uluslararasılaşmasını hızlandırmasını sağlamak, veya yeni uygulamalar ve yöntemler geliştirmenin yanı sıra yeni fikirleri paylaşmak ve karşılaştırmaktır.

  • İşbirliği Ortaklıkları: Kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, Program üyesi ülkelerin kurumları arasında stratejik işbirliği ve ortaklık projeleri desteklenmektedir.
  • Küçük Ölçekli Ortaklıklar: Bu eylem aşağıda belirtilen alanlarındaki programlara ulaşması zor olan küçük ölçekli katılımcılar ve bireylere yönelik olarak programlara erişim olanaklarını genişletmeyi amaçlamaktadır. 

Mükemmeliyet için Ortaklıklar: Mükemmellik için Ortaklıklar, uzun vadeli sürdürülebilir bir bakış açısına sahip projeleri destekler.

  • Avrupa Üniversiteleri Girişimi
  • Mesleki Eğitim Mükemmeliyet Merkezleri (CoVE): Mesleki eğitim sistemlerinin, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine cevap verebilirliğini arttırmayı hedefleyen uluslararası sistemlerdir.
  • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Dereceleri: Erasmus + Programı, üniversiteler arasında oluşturulacak konsorsiyumların gerçekleştireceği, en başarılı Yüksek Lisans öğrencilerini hedefleyen yüksek düzeyli uluslararası entegre ortak YL derecelerini desteklemektedir. Programlara kabul edilecek öğrenciler tam burslu olmaya hak kazanacaklardır.

Yenilikçilik için Ortaklıklar: Avrupa düzeyinde sistemik etki elde etmeyi amaçlayan projeleri destekler. Avrupa'nın büyümesi için stratejik olan tematik alanlarda rekabet gücü ve sosyal uyuma odaklanırlar.

Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri: Erasmus+ Spor Destekleri; Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa spor boyutunun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülecek olan projelerdir.

Erasmus+ Spor alanındaki faaliyetlerin hedefleri şunlardır:

  • Doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele etmek,
  • Sporculara, sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanağı (çift taraflı kariyer) olanağı ile sporun iyi yönetişimini teşvik etmek,
  • Gönüllü aktiviteler ve spor etkinliklerine katılımın arttırılması ve sosyal içerme, fırsat eşitliği ve beden eğitiminin önemi hakkında bilinçlendirmek ve spor yapma olanağını arttırmak,
  • Faaliyetleri ulusal, bölgesel ve yerel anlamda geliştirmek, transfer etmek, yenilikçi uygulamalarla sonuçlandırmak.

Kapasite Geliştirme Projeleri: Kapasite Geliştirme Projeleri, Program Ülkeleri ve Ortak Ülkelerde gençlik alanında faal olan ve çok taraflı ortaklıklara dayanan ulusötesi işbirliği projeleridir. Bunlar eğitim ve öğretimin diğer alanlarından ve diğer sosyo-ekonomik sektörlerden kurum/kuruluşları da kapsayabilir.

Daha detaylı bilgi için Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz: https://tto.ozyegin.edu.tr/tr