Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Endüstri ve Örgüt (E/Ö) Psikolojisi, psikoloji disiplininin temel kuram ve yaklaşımlarının, çalışanların davranışını anlama, tanımlama ve tahmin etme amaçlı kullanıldığı, iş yerinde insan davranışının bilimsel yöntemlerle çalışıldığı bir psikoloji alt disiplinidir. E/Ö psikolojisi alanında yapılan çalışmaların amacı çalışanların ve iş kurumlarının verimlilik, refah ve iyilik halini artırmaktır. Araştırma ve uygulama konuları arasında iş ve yetkinlik analizi, personel cezbetme-seçme-yerleştirme, çalışan eğitimi ve gelişimi, kariyer planlama, performans yönetimi, ücretlendirme, motivasyon ve liderlik, işe ve kuruma yönelik tutumlar, çalışanların iyilik hali ve esenliği, iş yaşamı kalitesi, insan-makine etkileşimi ve iş tasarımı, örgütsel gelişim ve değişim yönetimi gibi konular yer alır.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programının temel amacı mezunlarımızı bu alanda akademik bir kariyere hazırlamaktır. Programın bir diğer amacı da mezunlarımızı E/Ö psikolojisi alanında uzman uygulamacılar olarak yetiştirmektir. Uygulamacı olmayı seçecek mezunların kurumlarda özellikle İnsan Kaynakları Yönetimi Birimlerinde ya da Eğitim Birimlerinde çalışması beklenmektedir.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programında, E/Ö psikolojisinin temel araştırma ve uygulama konularını temsil eden çok çeşitli dersler bulunmaktadır. Bu derslerde genel amaç, program öğrencilerinde sağlam bir araştırma yöntemleri ve istatistik alt yapısı oluşturmak ve de kuramsal bilgilerin yanı sıra uygulamaya yönelik yetkinlikleri (ör. iş/yetkinlik analizi yapma, personel seçme test/teknik/yöntemleri geliştirme, eğitim geliştirme, eğitim etkililiği değerlendirme, performans değerlendirme araçları geliştirme vd.)  geliştirmektir.

Eğitim dili İngilizcedir. Dersler hafta içi akşam saatlerinde, haftasonu 1 gün olacak şekilde planlanmaktadır.

Önemli Not: Lisans derecesi Psikoloji veya İşletme Bölümleri dışında bir bölümden olan ve programa kabul edilmiş olan öğrencilerin, en çok iki yarıyıl süren bilimsel hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.