Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

05.10.2020 - 05.10.2020

Hukuk Fakültesi Açılış Dersi I : "Temel Hakların Korunması ve Anayasal Denetimi" 

Özyeğin Üniversitesi
Orman Sk
Nişantepe Mahallesi, Çekmeköy, İstanbul 34794

Hukuk Fakültemiz tarafından 5 Ekim Pazartesi günü, saat 9:40-10:40 aralığında" yapılacak açılış dersimizde,  Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan, "Temel Hakların Korunması ve Anayasal Denetim"  başlıklı konuşmasını gerçekleştirecektir. 

Konferans Teams sistemi üzerinden yapılacaktır. 

Etkinlik, tüm Özyeğin Üniversitesi mensuplarının katılımına açıktır.

Konferansa ilgili link ile katılım sağlanabilir: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUxMTUxOTctOTlhNS00M2NlLTg4ZWEtNzY4ZDA0MWY3Yjky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281052e1c-8804-4f86-b20e-fe8e0b82cbf4%22%2c%22Oid%22%3a%22d6db8fee-fb4e-40c4-9fbd-5a0455aa6309%22%7d