Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

08.10.2020 - 08.10.2020

Atatürk ve Hukuk Devrimi-Online Konferanslar 2020-2021 VII

Özyeğin Üniversitesi
Orman Sk
Nişantepe Mahallesi, Çekmeköy, İstanbul 34794

Hukuk fakültemiz tarafından 8 Ekim Perşembe günü, saat 19:00-20:00 aralığında Dr. Öğr. Üyesi Naim Babüroğlu,  Atatürk ve Hukuk başlıklı konuşmasını gerçekleştirecektir.

Konferans Teams sistemi üzerinden yapılacaktır.

Etkinlik, tüm Özyeğin Üniversitesi mensuplarının katılımına açıktır.

Konferansa ilgili link ile katılım sağlanabilir: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWMwN2M4MzMtZTRlMi00ZWUzLTlmZTUtZmViZTA0ZGY2MDc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281052e1c-8804-4f86-b20e-fe8e0b82cbf4%22%2c%22Oid%22%3a%22d3fd9ae2-2f8b-4c9f-8483-4e656b975cf8%22%7d