Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

07.10.2020 - 07.10.2020

Spor ve Hukuk - Online Konferanslar 2020-2021 / V

Özyeğin Üniversitesi
Orman Sk
Nişantepe Mahallesi, Çekmeköy, İstanbul 34794

Hukuk Fakültemiz tarafından 7 Ekim  Çarşamba günü, saat 11:00-12:00 aralığında  "Spor ve Hukuk"  başlıklı konferans gerçekleştirilecektir. 

Av. Emin ÖZKURT'un (CAS Hakemi / Türkiye E-spor Federasyonu Hukuk Direktörü) konuşmacı olduğu konferans  Teams sistemi üzerinden yapılacaktır. 

Etkinlik, tüm Özyeğin Üniversitesi  mensuplarının katılımına açıktır.

Konferansa ilgili link ile katılım sağlanabilir: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzI3ODYyMDAtNGNmMC00MDlkLTk1ZTEtYWZjZTg3MjUxZTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281052e1c-8804-4f86-b20e-fe8e0b82cbf4%22%2c%22Oid%22%3a%22d6db8fee-fb4e-40c4-9fbd-5a0455aa6309%22%7d