Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

05.10.2020 - 05.10.2020

Hukuk Fakültesi Açılış Dersi - II : "Bir Erdem Olarak Adalet"

Özyeğin Üniversitesi
Orman Sk
Nişantepe Mahallesi, Çekmeköy, İstanbul 34794

Hukuk Fakültemiz tarafından 5 Ekim Pazartesi günü, saat 11:40-12:40 aralığında" yapılacak açılış dersimizde,  Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, "Bir Erdem Olarak Adalet"  başlıklı konuşmasını gerçekleştirecektir. 

Konferans Microsoft Teams programı üzerinden yapılacaktır. 

Etkinlik, tüm Özyeğin Üniversitesi mensuplarının katılımına açıktır.

Konferansa ilgili link ile katılım sağlanabilir: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA4YThkMDUtMzdjOS00ZWU0LTllYzQtOTA5OTQzZTQ4MDAz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281052e1c-8804-4f86-b20e-fe8e0b82cbf4%22%2c%22Oid%22%3a%22e900fccb-c819-4608-baec-1830f1e36a3f%22%7d