Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

06.10.2020 - 06.10.2020

Türk Mûsıkîsi Ve Hukukçu Bestekârlar - Online Konferanslar 2020 - 2021 IV

Özyeğin Üniversitesi
Orman Sk
Nişantepe Mahallesi, Çekmeköy, İstanbul 34794

Hukuk Fakültemiz tarafından 6 Ekim Salı günü, saat 20:30-21:30 aralığında gerçekleştirilecek online konferansımızda,  Av. Doğacan Kaşıkara, "Türk Mûsıkîsi Ve Hukukçu Bestekârlar"  başlıklı konuşmasını gerçekleştirecektir. 

Konferans Microsoft Teams programı üzerinden yapılacaktır. 

Etkinlik, tüm Özyeğin Üniversitesi mensuplarının katılımına açıktır.

Konferansa ilgili link ile katılım sağlanabilir: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE0NDU0ZTMtYWQ3MC00MWRlLWIxNDctOGI2NTczYjI2ODM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281052e1c-8804-4f86-b20e-fe8e0b82cbf4%22%2c%22Oid%22%3a%22e900fccb-c819-4608-baec-1830f1e36a3f%22%7d