Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

09.10.2020 - 09.10.2020

İİK-Yapay Zeka Hukukuna Giriş

Özyeğin Üniversitesi
Orman Sk
Nişantepe Mahallesi, Çekmeköy, İstanbul 34794

Hukuk fakültemiz tarafından düzenlenen İhtiyari İhtisas Kurları toplantılarımızın Ekim ayındaki birinci oturumu gerçekleştirilecektir.

Toplantı Microsoft Teams sistemi üzerinden yapılacaktır.

Tarih, saat, konu ve konuşmacı bilgileri belirtilen etkinliğe aşağıdaki link ile katılım sağlanabilir:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkNDY0ZmItZDU3Yi00ZGVkLWFlYzMtNzRmN2ViYWViNDk2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2281052e1c-8804-4f86-b20e-fe8e0b82cbf4%22%2c%22Oid%22%3a%22d3fd9ae2-2f8b-4c9f-8483-4e656b975cf8%22%7d

Toplantı yalnızca İhtiyari İhtisas Kurları öğrencilerinin katılımına açıktır.