Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Yapay Zeka Yüksek Lisans

Yapay Zeka Yüksek Lisans

Hakkında

Son yıllarda Yapay Zeka (YZ) ve ilgili teknolojilerde çok hızlı bir yükselişe tanık olmaktayız. YZ alanının önümüzdeki kısa dönemde sosyo-ekonomik ve bilimsel açıdan çok önemli değişikliklere yol açması beklenmektedir. Bu değişikliklerden birisi, YZ ve otomasyon ile alt ve orta seviye işgücü ihtiyacının düşerek, yerine daha çok sayıda YZ donanımlı çalışana ihtiyacın ortaya çıkmasıdır. YZ Yüksek Lisans Programımızın amacı, yaklaşmakta olan YZ çağının mühendis ve bilim adamlarını yetiştirerek bu ihtiyacı karşılamaktır. Bu programdan mezun olan öğrencilerin akademik hayata atılmalarının yanında, girişimci adımlar atarak yüksek katma değer üretebilen YZ şirketleri kurmaları beklenmektedir.

YZ Yüksek Lisans Programı, Özyeğin Üniversitesi’nin girişimci ve fark yaratan eğitim ve öğretim felsefesine uygun olarak, disiplinlerarası çalışabilen ve YZ alanında en yeni bilimsel bilgilere ve teknik becerilere sahip olan mühendisler ve bilim adamları yetiştirmek amacıyla dünya standartlarında bir eğitim sunmaktadır.

 

Yapay Zeka Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

 

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi

En Az Kredi (AKTS)

En Az Ders

Program-İçi Kısıtlı Seçmeli Dersler

15

2

Program-İçi Seçmeli Dersler

37,5

5

GSE 680 Araştırma, İnovasyon ve Etik Üzerine Lisansüstü Çalışma ve Seminerler

7,5

1

AI 693 Yapay Zeka Yüksek Lisans Tez Çalışması I

7,5

1

AI 694 Yapay Zeka Yüksek Lisans Tez Çalışması II

22,5

1

AI 695 Yapay Zeka Yüksek Lisans Tez Çalışması III

30

1

Toplam AKTS

120

  

Yapay Zeka Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Koşulları

 

MEZUNİYET KOŞULLARI ÖZETİ

Ders Kategorisi

En Az Kredi (AKTS)

En Az Ders

Program-İçi Kısıtlı Seçmeli Dersler

22,5

3

Program-İçi Seçmeli Dersler

45

6

GSE 680 Araştırma, İnovasyon ve Etik Üzerine Lisansüstü Çalışma ve Seminerler

7,5

1

AI 675 Yapay Zeka Yüksek Lisans Dönem Projesi

15

1

Toplam AKTS

90

 

Zorunlu Dersler

AI 675 Yapay Zeka Yüksek Lisans Dönem Projesi

Tezsiz yüksek lisans programının son aşaması olan bu ders bir dönem projesi içermektedir. Öğrenciler veri bilimi konusunda edindikleri bilgi birikimini bir gerçek hayat projesine uygulayarak öğrenim kazanımlarını kanıtlarlar.

AI 693 Yapay Zeka Yüksek Lisans Tez Çalışması I

Yüksek lisans tezinin ilk aşaması olan bu derste öğrenci tez danışmanıyla birlikte bir araştırma problemini tez konusu olarak belirler.

AI 694 Yapay Zeka Yüksek Lisans Tez Çalışması II

Yüksek lisans tezinin ikinci aşaması olan bu derste öğrenci bir araştırma yürütür ve tezinin ilk aşamasında belirlediği problemle ilgili bir çözüm üretir

AI 695 Yapay Zeka Yüksek Lisans Tez Çalışması III

Yüksek lisans tezinin üçüncü ve son aşaması olan bu derste öğrenci tezini yazar, tez çalışmasını yayınlar ve sunar.

GSE 680 Araştırma, İnovasyon ve Etik Üzerine Lisansüstü Çalışma ve Seminerler

Bu ders, araştırma ve inovasyon metotları; araştırma ve yayın etiği ve güvenilirliği; araştırma yayımlama metotları; araştırmanın sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri ile hukuki boyutları konularını içerir.

Program-İçi Kısıtlı Seçmeli Ders Havuzu

Öğrencilerin program-içi kısıtlı ders havuzundan tezli yüksek lisans için en az 2 ders, tezsiz yüksek lisans için en az 3 ders alması zorunludur. Öğrenciler bu havuzdan programları dahilinde 2 veya 3’den fazla ders almaları durumunda aldıkları fazla dersleri program yükümlülükleri içerisindeki program-içi seçmeli derslere saydırabilirler. Program-içi Kısıtlı Seçmeli Ders Havuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yapay-zeka-tezli-yuksek-lisans-mezuniyet-yukumlulukleri

 

Program-İçi Seçmeli Ders Havuzu

Öğrencilerin aşağıda belirtilen ders havuzundan tezli yüksek lisans için en az 5 ders, tezsiz yüksek lisans için en az 6 ders alması zorunludur. Öğrenciler bu havuz dışında bir dersi almak isterlerse, Enstitü Yönetim Kurulu’na başvururlar ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dersi alıp program-içi seçmeli ders olarak saydırabilirler. Program-içi Seçmeli Ders Havuzuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ozyegin.edu.tr/tr/yapay-zeka-tezli-yuksek-lisans-mezuniyet-yukumlulukleri