Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Finans Mühendisliği Merkezi'nin katkılarıyla tasarlanmış Finans Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile İstanbul'u uluslararası bir finans merkezine dönüştürmeye öncülük etmeye hazırlanıyor.

Özyeğin Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Türkiye'deki finansal ürünlerin ve hizmetlerin çeşitliliğini arttırmak ve bu ürün ve hizmetleri bölge çapında her an erişilebilir kılmak için önemli bir rol oynamayı hedefliyor. Finans Mühendisliği Yüksek Lisans (FERM) Programı bu projenin önemli bir ayağını teşkil ediyor. Finans Mühendisliği Merkezi tarafından desteklenen programımızın temel amaçları şunlardır:

  • Gerek özel sektör gerekse yerel yönetimler tarafından kullanılan borç araçları için gerekli fiyatlandırma ve risk yönetimi altyapısını oluşturmak;
  • Piyasa düzenleme kurumlarını uluslararası finans piyasalarındaki son gelişmeler ve yenilikler hakkında bilgilendirmek;
  • Türkiye'yi finansal ürün ve hizmetlerin çeşitliliği ile dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri haline getirmeye yardımcı olmak;
  • Türev ürünleri, enerji ve karbon piyasaları için gerekli altyapıyı oluşturmak amacıyla işbirliği yapmak;
  • Ayrıntılı vaka çalışmalarından yararlanarak, türev ürünleri muhasebesi gibi konular içeren, uygulama odaklı bir müfredat tasarlamak; ve
  • Yalnızca ders kitaplarında değil uygulama da işe yarayan, akılcı bir anlayış düzeyi geliştirmektir.

Finans Mühendisliği Merkezi ile Ortak Çalışmalar Gerçekleştirme Fırsatı

Öğrencilerimiz dilerlerse İşletme Enstitüsü öğretim elemanlarının yanı sıra Finans Mühendisliği Merkezi'miz ile de ortak çalışmalar gerçekleştirme fırsatına sahiptir. 2008'de kurulan Finans Mühendisliği Merkezi'miz, bugüne dek Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası, Takasbank, HSBC ve Finansbank ile stratejik işbirliği anlaşmaları imzalamış ve sektörün lider kuruluşları ile ortak projeler gerçekleştirmiştir.

Finans Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, öğrencilere, misafir öğretim görevlisi olarak derslere katkı sunan sektör temsilcileri ile tanışma ve birlikte çalışma fırsatı sunar.

Bunun yanı sıra, FERM mezunları, Özyeğin Üniversitesi Finans Mühendisliği Doktora Programı'na kabullerde öncelik hakkı kazanır.

Öğrenim Süresi

Öğrencilerin 12 aylık süre içerisinde programı tamamlaması beklenir. Programın azami öğrenim süresi 15 aydır.

Ders Yükü

Mevcut müfredat, 8 haftalık modüller (mini dönemler) halinde sunulan 8 zorunlu (40 AKTS kredisi) ve 7 seçmeli (35 AKTS kredisi) ders olmak üzere toplamda 15 dersten oluşur. Bu derslere ek olarak, öğrencilerin bir de 15 AKTS kredili bir mezuniyet projesi hazırlaması gerekir. Her bir modülde, öğrencilere biri hafta içi akşam saatlerinde, ikisi Cumartesi gündüz saatlerinde olmak üzere üç ders sunulur.

Ayrıca, Cumartesi günleri derslerden sonra çeşitli akademik ve profesyonel seminerler gerçekleştilir.