Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1. Hangi konularda iş fikri ve projesi ile başvuru yapabilirim?
YÖK ve Üniversitenin mevzuatına aykırı olmayan, genel ahlak kurallarına uygun ve Üniversitenin genel işleyişine ilişkin hizmetlere yönelik projelere dair iş fikri ve projesi ile başvuru yapılabilir. Yemek hizmetiyle ilgili konularda yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmaz.

2. Aynı iş fikri ve proje ile başvuru yapan birden çok aday komite tarafından hangi kriterlere göre belirlenecek?
Projenin ve iş planının uygunluğu, sürdürülebilirlik ve girişimcinin işi yapabilme beceri ve kapasitesine göre yapılacak değerlendirmelere göre Seçim komitesi tarafından belirlenecektir.

3. Bir öğrenci işletmesi olarak mutlaka şirket kurmam gerekli mi?
Öğrenci işletmesinin şahıs şirketi veya limited şirket olarak faaliyete başlaması ve sürdürmesi gerekmektedir.

4. Önceden kurulmuş bir şirket ile faaliyeti sürdürebilir miyim?
Girişimci öğrenci adına kurulmuş bir şirket mevcut ise vergi borçlarına, SGK borçlarına ve ortaklık yapısına bakılarak karar verilir.

5. Şirketin ortaklık yapısı nasıl olmalıdır?
Kurulan sermaye şirketi olacak ise katılımcı öğrenci % 55 hisseye sahip ve şirketi tek başına temsile yetkili olmalıdır.

6.Yapacağım tüm yatırımların maliyetleri kendim mi karşılayacağım?
Üniversite işin özelliğine göre  alanının  alt yapısını inceledikten sonra danışmanlık anlamında yardımcı olabilir ancak  alt yapı dışındaki tüm  yatırımlar tamamen girişimciye aittir.

7. Bir öğrenci işletmesi azami kaç yıl devam edebilir?
Girişimci öğrencinin  öğrenim süresi hazırlık sınıfı ile birlikte bölümüne göre belirlenmiş süredir. Bu sürecin uzaması durumunda en son yıla ait performans değerlendirmesine göre uzatılıp uzatılmayacağına komite karar verebilir.

8. Farklı sınıflarda okuyan öğrencilerin ortaklığı ile kurulan işletmenin faaliyet süresi nasıl belirlenir?
Alt sınıftaki öğrencinin lisans süresi kadar olup; alt sınıftaki öğrencinin ortaklık payının  %55 olması gerekmektedir.

9. Öğrenci işletmesi kurarken mali ve yasal yükümlülüklerim konusunda kimden yardım alabilirim?
Hukuk fakültesi akademisyenleri ve/veya hukuk departmanımız destek sağlayabilecektir . 

10. Öğrenci işletmesi kurarken doğru iş planı hazırlamak için kimden yardım alabilirim?
Konu hakkında Girişimcilik Merkezi başvuru sahiplerine destek sağlamaktadır. Sorularınız ve randevu için girisimcilik@ozyegin.edu.tr adresine e-mail gönderebilirsiniz.

11. Hâlihazırda devam eden bir işletmeyi açılacak olan ihale ile devir alırsam mevcut işletmenin makine ve teçhizatlarını kullanabilir miyim?
Her iki işletmeci (eski ve yeni) arasında görüşülecek bir konudur. Üniversite konuyla ilgili müdahil olmayacaktır.

12. Devam etmekte olan bir öğrenci işletmesi ortağı yeni kurulacak bir öğrenci işletmesine de ortak olabilir mi?
Hayır. Öğrenci işletmelerinin kuruluş amacı çok sayıda öğrencinin deneyim kazanmasıdır.

13. Devir aldığım işi yürütemeyeceğimi anladığım takdirde işletmeden vazgeçebilir miyim?
Evet. Ancak hizmette kesinti olmaması için en az 3 ay önceden Üniversiteye bilgi verilmesi gereklidir.  Üniversite’ye haber verilmeden faaliyetten el çekilmesi durumunda Üniversite’nin her türlü zararını karşılamayı talep hakkı saklıdır.

14.İşi devir alan girişimci vazgeçer ise yeni girişimci nasıl belirlenecek?
Prosedürde belirtildiği gibi yedek adaylara iş teklif edilecek, olumlu cevap gelmez ise yeniden ihaleye açılarak yeni girişimci adayı belirlenecektir veya diğer yol olan yeni fikir ve projeler değerlendirmeye alınacaktır.

15. Öğrenci işletmesi sözleşmesi sona erdiğinde açılacak olan ihaleye öğrenci başvurusu olmaz ise ne olur?
Üniversitenin satınalma departmanı satınalma surecini başlatacak ve teklif toplama /ihale yolu ile tedarikçi tespiti yapacaktır.

16. Yeni bir iş fikri ve projenin kabulü ile faaliyet gösterdiğim işimin sözleşmem bitince üniversite tarafından kullanılmasını engelleyebilir miyim?
Hayır. Gerek duyulduğu takdirde Üniversite içinde aynı hizmet veya iş yeni girişimciler ile devam edebilecektir. Faaliyet esnasında eser niteliği taşıyan, veya lisans, patent, marka veya buna benzer konuları içeren faaliyet alanlarıyla ilgili olarak Üniversite ve Öğrenci faaliyet sona erdikten sonra yapılacak sözleşmeyle hak geçişi sağlayacaktır.

17. Bir dönem öğrenci işletmesi işletmiş olan girişimci öğrenciler farklı bir alandaki iş fikri ile başvuruda bulunabilir mi? 
Hayır. Öğrenci işletmelerinin kuruluş amacı çok sayıda öğrencinin deneyim kazanmasıdır.

18. Yabancı öğrencilerde iş fikri ile başvurup şirket kurabilirler mi?
Türk Ticaret Kanununda adi şirket veya limited şirket hüküm ve koşullara uymak kaydıyla kurabilirler.