Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

ÇAP ve YANDAL

ÇAP ve YANDAL

ÇAP

İşletme Fakültesi Lisans Programları kapsamında Özyeğin Üniversitesi Yüksekokullarına kayıtlı olan öğrenciler hariç, Trace sınavında başarılı olan öğrenciler, Özyeğin Üniversitesi ÇAP Yönergesin de  belirtilen koşulları sağladıkları takdirde “Çift Anadal (ÇAP) Programı’na” başvurabilirler.Çift Anadal programına başvurusu kabul edilen öğrencilerin aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

  • ÇAP yapan öğrenciler, esas anadallarındaki tüm derslere ve mezuniyet yükümlülüklerine ek olarak ÇAP yapacakları ikinci anadal programının tüm zorunlu ve program içi seçmeli derslerini tamamlarlar. 
  • ÇAP yapan öğrencilerin mezun olabilmesi için tamamlamaları gereken toplam kredi (ECTS) sayısı minimum 240+66 (306 ETCS) kredidir.
  • Esas anadal yükümlülüklerinin yanında ikinci anadaldaki tüm zorunlu ve program içi seçmeli dersleri aldıktan sonra toplam kredisi 306 kredinin (ECTS) altında kalan öğrenciler bu açığı alacakları fakülte içi seçmeli derslerle tamamlarlar. 
  • İşletme Fakültesi öğrencisi olup yine İşletme Fakültesi içindeki programlarda ÇAP yapan öğrenciler Staj/Sertifika ve SEC-401 Sektörel Uygulamalar derslerini esas anadallarından tamamlarlar.  Esas anadalı Bankacılık ve Finans (BAF) olan öğrenciler SEC-401 Sektörel Uygulamalar derslerini ikinci anadallarında tamamlarlar.  

YANDAL

İşletme Fakültesi Lisans Programları kapsamında, Trace sınavında başarılı olan öğrenciler, Özyeğin Üniversitesi Yandal Yönergesinde belirtilen koşulları sağladıkları takdirde “Yandal Programı’na” başvurabilirler. Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrencilerin aşağıda belirtilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. 

  • Yandal yapan Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ve Psikoloji Bölümü öğrencileri alınması gereken derslerine ek olarak BUS 101 İşletmeye Giriş I (Karar Verme) dersini tamamlarlar. 
  • Yandal yapan öğrenciler esas anadallarındaki tüm derslere ve mezuniyet yükümlülüklerine ek olarak yandal yaptıkları bölümün aşağıda belirlenmiş olan derslerini almalılar. 
  • Yandal yapan öğrencilerin mezun olabilmesi için tamamlamaları gereken toplam kredi (ECTS) sayısı minimum 240+30 (270 ECTS) kredidir. 
  • Anadal yükümlülüklerinin yanında yandal derslerini aldıktan sonra kredisi 270’in altında kalan öğrenciler bu açığı alacakları fakülte içi seçmeli derslerle tamamlarlar.

Girişimcilik YANDAL Programı Dersleri

Ders Kodu

Dersin Adı

ECTS

ENTR 301 veya MGMT 313

Girişimcilik

Yeni İş Yaratma

6

ENTR 302

İş Modeli Geliştirme

6

ENTR 303

Yaratıcılık ve Fikir Geliştirme

6

ENTR 404

İş Planı

6

Seçmeli Ders I

ENTR Program içi Seçmeli derslerden biri

6

Seçmeli Ders II

ENTR Program içi Seçmeli derslerden biri

6