Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Türkiye’de ilk defa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi altında oluşturulan İletişim ve Tasarımı Bölümü, yazı, ses ve görüntüden oluşan fikirlerin ve enformasyonun etkili şekilde sunulması amacı ile bu disiplinin ilkelerini, teorilerini ve deneyimlerini farklı teknolojik uygulamalar üzerinden anlaşılması ve kavranması için kurgulanmış 4 yıllık bir lisans programıdır. Enformasyon mimarisi, interaktif arayüz tasarımı, çokluortam uygulamaları, yeni nesil iletişim teknolojileri, etkileşimli sergileme gibi kavramlar üzerine kurulan program, içeriği ile fakültenin diğer bölümlerini destekler ve ortak alanlar üzerinden desteklenir. Öğrencilerimiz iletişim tasarımı prensiplerinde güçlü bir altyapıya sahip olmanın yanı sıra, modüler olarak kurgulanmış programımızda ilgi duydukları alanda derinlemesine bilgi kazanarak uzman olarak mezun olabilirler ya da geniş bir çerçeveye yayılan disiplinlerarası bilgiyle donanabilirler.

Mezunlarımız

Türkiye’de ilk defa Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nin altında yer alan bu programın temel hedefi, sektörün ihtiyacı doğrultusunda oluşturulan esnek modüler program yapısı sayesinde buı disiplininin farklı uygulama ve çalışma alanlarına uzman ve araştırmacı yetiştirerek alana katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, öğrencilere, kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazandırılması, ses, görüntü ve yazının gücünün akılcı bir şekilde bileşkesini yaratmak için gereken bilgi ve becerinin edindirilmesi hedeflenmektedir.

En az 8 yarıyıl boyunca eğitim alan öğrenci,

  • yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştirmiş olarak,
  • 3 boyutlu enformasyon mimarisi kuran ve 2.boyutta temsil edebilen,
  • farklı teknolojik platformlarda çoklu ortam nesneleri üretebilen,
  • tasarım yönetimi ve girişimcilik konularında bilgi sahibi olan,
  • "tasarımcı vizyonu" kazanmış,

tasarımcı olarak mezun olacaktır.

Mezunlarımızın Çalışabileceği Alanlar

Bölümün vizyonu doğrultusunda, bu alanda, katılımcı, girişimci ve kendi alanının ötesine geçip varolmayanı ortaya koyabilen,yenilikçi, araştırma ve uygulama yapabilen tasarımcı yetiştirmek amaçlanmıştır.
Minimum 8 yarıyılda edinecekleri altyapı ile mezunlarımız aşağıdaki sektörlerde çalışabilirler:

  • yeni nesil ajanslarda yönetici ve kreatif direktör,
  • üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen,
  • teknoloji firmalarının arge laboratuarlarında araştırmacı
  • müze, galeri gibi deneysel interaktif sunum teknikleri üretilen mecralarda tasarımcı

hareketli medya üretimi yapan butik prodüksiyon ajanslarında çizer