Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı, Üniversitemize kabul olan öğrencilerin İngilizce seviyelerini saptamak ve TRACE'e girecek olan öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlenir.

Düzey Belirleme Sınavında başarısız olan öğrenciler, test sonuçlarına bağlı olarak uygun sınıflara (A2 veya B1) yerleştirilirler.
Düzey Belirleme Sınavının İçeriği

Düzey Belirleme Sınavı, 70 çoktan seçmeli sorunun yer aldığı testten oluşur.

Sınav süresi 50 dakikadır.

Sınavın sonucunun güvenilirliği ve İngilizce seviyenizin doğru belirlenebilmesi için performansınızı en gerçekçi şekilde sergilemeniz çok önemlidir. 

Bilmediğiniz soruyu boş bırakabilirsiniz.

Örnek 1: Dil Bilgisi

Dil Bilgisi soruları iki kişi arasındaki konuşma formatındadır veya bir cümle icindeki boşluğu doldurma formatındadır. Her soru için öğrenciler boşluk bırakılan cümleyi en iyi ve doğru tamamlayan şıkkı seçecektir.

What's your name?
_____________name is John.
a. I
b. Me
c. My
d. Mine

Örnek 2: Kelime Bilgisi

Bu bölümde, öğrenciler cümlede boşluk bırakılan yeri en iyi ve doğru tamamlayan kelimeyi seçeceklerdir.

I can't ___________ you his name, because I don't know it.
a. talk
b. say
c. speak
d. tell