Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Çevrimiçi İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

Çevrimiçi İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

Çevrimiçi İngilizce Düzey Belirleme Sınavı gereklilikleri ve uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Çevrimiçi İngilizce Düzey Belirleme Sınavı Yönergeleri dokümanında bulabilirsiniz. Sınavdan önce yönergeleri dikkatli bir şekilde okuduğunuzdan ve gerekli hazırlıkları yaptığınızdan emin olunuz. Yönergelere (buradan) ulaşabilirsiniz.

Çevirimiçi İngilizce Düzey Belirleme Sınavı, Üniversitemize kabul olan öğrencilerin İngilizce seviyelerini saptamak ve TRACE'e girecek olan öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlenir.Düzey Belirleme Sınavında başarısız olan öğrenciler, test sonuçlarına bağlı olarak uygun sınıflara (A2 veya B1) yerleştirilirler.

Düzey Belirleme Sınavının İçeriği

Düzey Belirleme Sınavı, 70 çoktan seçmeli sorunun yer aldığı 40 dakikalık bir testten oluşur. Sınavda sorular karışık sıra ile gelecektir. Son soruya kadar okumaya ve yapmaya çalışın. Ancak seviyenizin doğru belirlenebilmesi için bilmediğiniz soruları boş bırakmanızı tavsiye ederiz. 

 

 Örnek sorular: 

Complete the dialogues below by choosing the correct option (A–D). An example has been done for you.

Example: 

Emily: What do you do at the weekends, Yara?

Yara: My sister and I  ______  going to the cinema. 

A.  like

B. like to

C.  want

D. want to

(Answer: A)