Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Özyeğin Üniversitesi İnsan Kaynakları politikaları, Üniversitemizin misyonunu gerçekleştirmek için gerekli desteği sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. İnsan Kaynakları politikalarımız;

Üniversitemizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, nitelikli insan gücünü üniversitemize çekip bağlılıklarını sağlayarak ulusal ve uluslararası arenada çalışmak için en çok tercih edilen Üniversite olmak,

Üniversitemizin yenilikçi, özgürlükçü, esnek ve çok boyutlu bakış açısını yansıtan kurum kültürünün tüm çalışanlar tarafından yaşanmasını teşvik etmek,

Yönetim kadromuza, geniş ve çok boyutlu vizyonları, esnek ve yenilikçi yönetim yaklaşımları ile ekiplerini hedef ve stratejilerimizi gerçekleştirmek için motive etmelerinde yardımcı olmak,

Çalışan memnuniyetini proaktif insan kaynakları uygulamaları ile sağlayarak, etkin, etkili ve motive edilmiş bir organizasyon oluşturmak,

Üniversitemizin çok boyutlu bakış açısını, tüm insan kaynakları uygulamalarımıza dil, din, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak eşitlikçi bir yaklaşım olarak yansıtmak,

Üniversitemizin eğitim kalitesinden çalışanlarımızın kişisel gelişimi desteklemek amacıyla yararlanmak, suretiyle hizmet ve çalışan kalitesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı konularında bulunduğumuz sektörde farklılaşmaktır.