Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Ders Programı

Ders Programı

*2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi'nde açılan dersler için tıklayınız.*

 

 

2021-2022 Akademik Yılı Bahar Döneminde açılması planlanan dersler: 

HUK 626 Uluslararası Çevre Hukuku Kamu Hukuku Yüksek Lisans
HUK 583 Şirketler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kamu Hukuku Yüksek Lisans
HUK 539 Kamu Hukuku Alanında Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak: Ombudsmanlık  Kamu Hukuku Yüksek Lisans
HUK 633 AİHM’ye Bireysel Başvuru Koşulları ve Usulü Kamu Hukuku Yüksek Lisans
HUK 635 Kabahatler Hukukunun Genel Esasları  Kamu Hukuku Yüksek Lisans
HUK 523 Anayasal Haklar Bağlamında Maddi Manevi Varlığı Geliştirme Hakkı Kamu Hukuku Yüksek Lisans
HUK 650 İdari Yaptırımlar Hukuku Kamu Hukuku Yüksek Lisans
HUK 593 Enerji Piyasaları ve Rekabet hukuku Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Enerji Hukuku
HUK 609 Petrol ve Petrol Piyasası Hukuku Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Enerji Hukuku
HUK 554 Yapay Zeka ve Enerji Hukuku Kamu Hukuku Yüksek Lisans/Enerji Hukuku
HUK 605 Uluslararası Vergi Hukuku I Kamu Hukuku Yüksek Lisans
HUK 599 Genel İşlem Şartları Özel Hukuk Yüksek Lisans
HUK 586 Reklam Hukuku  Özel Hukuk Yüksek Lisans
HUK 597 Arabuluculuk Hukuku  Özel Hukuk Yüksek Lisans
HUK 518 Kıymetli Evrak Hukuku Özel Hukuk Yüksek Lisans
HUK 543 Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluk Koşulları ve Özelliği Olan Tıbbi Müdahaleler Özel Hukuk Yüksek Lisans
HUK 504 Mal Rejimleri Özel Hukuk Yüksek Lisans
HUK 624 Ticari İşlerde Vergi Sorunları Özel Hukuk Yüksek Lisans
HUK 604 Sağlık Hukuku Uygulamaları II Özel Hukuk Yüksek Lisans/Sağlık Hukuku
HUK 542 Sağlık Çalışanlarının Özel Hukuk Sorumluluğu Özel Hukuk Yüksek Lisans/Sağlık Hukuku
HUK 549 Hastanelerin Sorumluluğu Özel Hukuk Yüksek Lisans/Sağlık Hukuku
HUK 575 Uluslararası Spor Yapılanması   Özel Hukuk Yüksek Lisans/Spor Hukuku
HUK 572 Futbolda Parasal Uyuşmazlıkların Ulusal ve Uluslararası Merciler Önünde Çözümü Özel Hukuk Yüksek Lisans/Spor Hukuku
HUK 576 CAS Yargılaması Özel Hukuk Yüksek Lisans/Spor Hukuku
HUK 614 Amerikan Spor Hukuku Özel Hukuk Yüksek Lisans/Spor Hukuku
HUK 591 Spor Uyuşmazlıklarında Tahkim Özel Hukuk Yüksek Lisans/Spor Hukuku
HUK 600 Bilimsel Araştırmalar Yayın Etiği ve Seminer Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans
HUK 826 Genel İşlem Şartları Özel Hukuk Doktora
HUK 837 Uluslararası Taşıma Hukuku  Özel Hukuk Doktora
HUK 834 Tanınmış Markaların Korunması  Özel Hukuk Doktora
HUK 831 Şirketler Hukukunda Son Gelişmeler  Özel Hukuk Doktora
HUK 824 Kira Sözleşmesi Özel Hukuk Doktora
HUK 811 CMK ve AHİS Işığında Şüpheli ve Sanık Hakları Kamu Hukuku Doktora
HUK 890 Bilimsel Araştırmalar Yayın Etiği ve Seminer Kamu Hukuku Doktora
HUK 813 Adliyeye Karşı Suçlar Kamu Hukuku Doktora
HUK 823 Çağdaş Hükümet Sistemleri Kamu Hukuku Doktora
HUK 806  Avrupa Birliği Hukuku Kamu Hukuku Doktora

 

*Ders planında değişiklik yapma hakkı Enstitü'ye aittir.