Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri

Mezuniyet Yükümlülükleri

 

Ders Planı Özeti
Ders Kategorisi En az Kredi Ders
Seçmeli Ders 42 7
HUK 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Yayın Etiği ve Seminer 3 1
Yüksek Lisans Tez Çalışması I 15  
Yüksek Lisans Tez Çalışması II 30  
Yüksek Lisans Tez Çalışması III 30  
Toplam AKTS 120 8

 

Ders Planı
Birinci Yarıyıl İkinci Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı AKTS Ders Kodu Dersin Adı AKTS
HUK___ Seçmeli Ders I 6 HUK 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Yayın Etiği ve Seminer 3
HUK___ Seçmeli Ders II 6 HUK___ Seçmeli Ders VII 6
HUK___ Seçmeli Ders III 6 HUK___ Seçmeli Ders VIII 6
HUK___ Seçmeli Ders IV 6 HUK 691 Yüksek Lisans Tez Çalışması I 15
HUK___ Seçmeli Ders V 6      
Dönem AKTS 30 Dönem AKTS 30
Üçüncü Yarıyıl Dördüncü Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı AKTS Ders Kodu Dersin Adı AKTS
HUK 692 Yüksek Lisans Tez Çalışması II 30 HUK 693 Yüksek Lisans Tez Çalışması III 30
Dönem AKTS 30 Dönem AKTS 30
Toplam AKTS 120

 

Başvurmaları durumunda, mezuniyet koşulunda belirtilen seçmeli ders sayısının yarısından fazlasını, Enerji Hukuku Uzmanlık Alanı seçmeli ders havuzunda yer alan dersleri alarak tamamlayan öğrencilerin Yüksek Lisans Diploma ekinde ilgili uzmanlık alanı belirtilir.

*Hukuk dışında bir lisans programından mezun olan öğrenciler, seçmeli ders yerine sayılmak koşuluyla “HUK 541 Hukukçu Olmayanlar için Hukuka Giriş” dersini almak zorundadır.

**Eğitimleri süresince, danışman onayıyla Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı ders havuzundan her dönem en fazla 1 ders olmak üzere toplam 12 AKTS’lik ders alabilirler.

***Öğrenciler, yüksek lisans eğitimleri süresince Hukuk Bilim Dalı bünyesinde yer alan tezsiz yüksek lisans programları seçmeli ders havuzlarından dönemde bir ders olmak üzere toplamda 12 AKTS değerinde ders alabilir. 12 AKTS’nin sadece 6 AKTS’si Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans ders havuzundan olabilir.

****Yüksek lisans eğitimi süresince hakemli ve ulusal/uluslararası endeksli dergilerde taranmış en az 1 makaleyi (tez konusundan farklı olmak şartıyla) tez savunmasından önce yayımlamak zorundadır.

*****Doktora dersleri mezuniyet yükümlülüğüne sayılmaz.

******HUK 600 dersi her iki dönemde de açılmaktadır.