Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı Hakkında

XXI. yüzyılda hızla değişen küreselleşme olgusu ve ülkemizin Avrupa Birliği Hukuku uyum yasalarındaki mevzuat reformlarına bağlı olarak, ekonomik, siyasal ve teknolojik gelişmeler, geleneksel kamu hukukuna yön veren devlet, bireyler, özel sektör arasındaki hukuki ilişkileri etkilemektedir. Türkiye’nin dış ticaret hacmi ve uluslararası yatırımlardaki artan yapısal değişiklikleri, yeni ve karmaşık hukuki sorunlara ve uyuşmazlıklara çözüm üretebilecek dinamik yeni uzman kadrolara olan ihtiyacı ön plana çıkarmaktadır. Üniversitemiz bünyesindeki üstün akademik deneyimle donatılmış seçkin öğretim üyeleri, Türk Hukuku ve uluslararası hukuk alanında çözüm odaklı teorik ve uygulamaya yönelik bilgi ve tecrübe birikimlerini, genç araştırmacılar ile paylaşmaktadırlar. Türkçe yapılan eğitim programında, tezli olarak gerçekleştirilen akademik araştırma çalışmaları ile toplumsal ihtiyaçlara katkıda bulunmak ve bilim dünyasına yeni kalıcı eserler verilmesi sureti ile Türk hukuk eğitimi kalitesinin uluslararası düzeyde gelişimine destek olunması planlanmıştır.

Amacı:

Kamu hukukunun geleneksel ceza, idare, anayasa, uluslararası hukuk, insan hakları, mülteci hukuku, hukuk felsefesi,vb. disiplinleri ile yargı kararları analizlerine ilaveten; bilimsel verilerin ışığında modern hukukun yükselen çok disiplinli yapısında özellikle öne çıkan enerji, sağlık, spor, bilişim hukukundaki son gelişmeleri içeren zengin ve çok boyutlu ders içerikli programlar öğrencilerimize seminerler, konferanslar ile aktarılmaktadır. Hedefimiz hukuk mantığını doğru kavrayan, demokratik hukuk devleti ve hukukun üstünlüğünü her platformda savunabilen, evrensel ceza adaleti ve etik kurallarına uygun olarak hukuki ve ekonomik uyuşmazlıklara çözüm üretebilen, araştırmacı, idealist, adil, zamanın ruhunu doğru okuyabilen, bilgi ve beceri sahibi, öz güveni yüksek saygın hukukçular yetiştirebilmektir. Bu bağlamda, hukuk mezunları dışındaki kamu ve özel sektörde bilgilerini geliştirmek isteyenler bu programlara katılmak şansına sahiptirler. Hukuk dışındaki öğrencilerimiz, hukuk bakış açısını kazanacakları dersleri alarak, programdan mezuniyet haklarını elde etmektedirler.

Programımız ayrıca, üniversitemizin orta ve uzun vadeli bilimsel planlama hedefleri doğrultusunda, kamu hukuku araştırma enstitüleri kurularak, ihtisas sahibi, yaratıcı, yenilikçi, eleştirel düşünceye açık, ülkemiz ve insanına verimli hizmet esasını benimseyen, bilime katkıda bulunabilecek, kurumsal düzlemde bilgi birikimlerini uluslararası yayınlar ile destekleyecek yetenekte iddialı, üstün genç ve dinamik akademik alt yapının hazırlanması amaç edinilmiştir.

Enerji Hukuku Uzmanlık Alanı Hakkında

Enerji Hukuku son zamanlarda hem hukukçuların hem de enerji alanında çalışan diğer uzmanların ilgi gösterdiği bir alan haline gelmiştir. Nitekim enerji sektörünün yeni yapısını kavramak, enerji piyasalarındaki aktörler arasındaki hukuksal ilişkileri tahlil etmek ve bu ilişkiler bağlamında ortaya çıkacak sorunları çözebilmek enerji hukuku alanında ciddi bir bilgi birikimini gerektirir olmuştur. Ayrıca enerji hukuku alanında yapılan akademik çalışmaların artan sayısı, alanın akademisyenler açısından da önem ve cazibesini ortaya koymaktadır. Özyeğin Üniversitesi enerji hukuku alanında akademik eser üretmek isteyen araştırmacılara ve bu alanda ortaya çıkan hukuksal uyuşmazlıkları etkin bir biçimde çözebilecek donanımda uygulamacılara yönelik bir tezli yüksek lisans programı tasarlamıştır. Enerji hukukunun çeşitli hukuk dallarının kesişim alanı olduğu göz önünde bulundurularak, enerji hukuku modülünde konuya ilişkin çeşitli hukuk disiplinlerinde uzmanlaşmış akademisyenler ile uygulamacılar akademik kadroda bir araya getirilmiştir. Programda sunulan ders kataloğu da enerji hukukunun çok boyutlu niteliği göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur.

Amacı:

Enerji Hukuku son zamanlarda hem hukukçuların hem de enerji alanında çalışan diğer uzmanların ilgi gösterdiği bir alan haline gelmiştir. Nitekim enerji sektörünün yeni yapısını kavramak, enerji piyasalarındaki aktörler arasındaki hukuksal ilişkileri tahlil etmek ve bu ilişkiler bağlamında ortaya çıkacak sorunları çözebilmek enerji hukuku alanında ciddi bir bilgi birikimini gerektirir olmuştur. Ayrıca enerji hukuku alanında yapılan akademik çalışmaların artan sayısı, alanın akademisyenler açısından da önem ve cazibesini ortaya koymaktadır.

Özyeğin Üniversitesi söz konusu gelişmelere ve konu hakkında ortaya çıkan akademik program ihtiyacına dayanarak, bu alanda uzmanlaşmak isteyen hukukçu ve diğer profesyonellere enerji hukukuna ilişkin çok boyutlu ders kataloğu içeren bir tezli yüksek lisans programı sunmaktadır. Yüksek lisans öğrencilerinin bu program sonucunda, enerji hukukunu tüm boyutları ile derinlemesine öğrenmeleri, bu alana ilişkin bilimsel araştırmalar yaparak bilimsel eserler üretmeleri ve ayrıca program süresince öğrenecekleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktaracak sorun çözme becerilerinin geliştirmeleri hedeflenmektedir.