Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

ENG 101

ENG 101

ENG 101, öğrencilerin öğretim dili İngilizce olan bir okulda bağımsız öğreniciler olabilmeleri için kendilerine gerekli bilişsel, dilbilimsel ve akademik becerileri geliştirmelerine yardımcı olur. Derste geliştirilmesi hedeflenen beceriler arasında akademik yazı yazma becerileri (açımlama-paraphrasing, özetleme, reaksiyon yazısı yazma, alıntı ve kaynak gösterme, vd.) ve verilen bir soru üzerinde grup tartışması yapma biçiminde görevler yer alır.  

ENG 101 içerik olarak, dünya gündeminde yer alan ve geçerliğini her dönem koruyan “Sürdürülebilirlik” ve “Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri” üzerinde durarak bu konularda öğrencilere gerekli bilgi ve farkındalığı kazandırmayı hedefler.