Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

ENG 102

ENG 102

ENG 102 dersinde,  öğrencilerin öğretim dili İngilizce olan bir okulda bağımsız öğreniciler olabilmeleri için  gerekli bilişsel, dilbilimsel ve akademik becerilerin kazandırılması amaçlanır. Derste geliştirilmesi hedeflenen beceriler arasında akademik yazı yazma becerileri (problem tespit etme ve araştırma sorusu yazma, literatür taraması yapma, varsa mevcut çözüm alternatiflerini analiz edip değerlendirme ve yeni bir çözüm sunma, alıntı ve kaynak gösterme, vd.) ile group ve bireysel sözlü sunum şeklinde görevler yer alır.

ENG 102 içerik olarak dünya gündeminde yer alan ve geçerliğini her dönem koruyan “Sürdürülebilirlik” ve “Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri” üzerinde durarak mevcut problemlere “Sosyal Girişimcilik,” “Kurumsal Sosyal Sorumluluk,” “Sivil Toplum Kuruluşları” aracılığıyla nasıl çözüm getirilebileceği konusunda öğrencilere gerekli bilgi ve farkındalığı kazandırmayı hedefler.