Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Amaç 3: Öğrenci Başarısı ve Deneyiminde Fark Yaratmak 

Amaç 3: Öğrenci Başarısı ve Deneyiminde Fark Yaratmak 

Hedef 6: Lisans Kariyer Hedeflerini Tutturmak

 1. Lisans Mezunlarına Erişme Oranı
 2. İşe Giren, Lisansüstüne Başlayan veya Girişimci Olan Lisans Mezunu Oranı
 3. Lisansüstüne Başlayan Lisans Mezunu Oranı
 4. Girişimci Olan Lisans Mezunu Oranı

Hedef 7: Akademik Altyapısı Güçlü, Donanımlı Lisans Mezunları Yetiştirmek

 1. Lisans Mezuniyet Ortalaması
 2. Uluslararası Lisans Öğrencilerinin Mezuniyet Ortalaması
 3. Lisans Mezunlarının Program Çıktılarına Ulaşma Seviyesi
 4. Uluslararası Lisans Mezunlarının Program Çıktılarına Ulaşma Seviyesi

Hedef 8: Dönüştürücü Lisans Eğitimi Vermek

 1. Öğretim Üyelerinin Araştırma Projelerinde Yer Almış Mezun Oranı
 2. Disiplin İçi Mesleki Gelişim Faaliyetlerine Katkıda Bulunmuş Mezun Oranı
 3. Öğrenci Kulüplerinde Aktif Rol Almış Mezun Oranı
 4. Profesyonel Gelişimin Kredisiz Stajından Faydalanmış Mezun Oranı
 5. Kısmi Zamanlı Çalışmış Mezun Oranı
 6. Gönüllü Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılmış Mezun Oranı
 7. Ulusal veya Uluslararası Yarışmalarda Yer Almış Mezun Oranı
 8. Uluslararası Değişime Gitmiş Mezun Oranı

Hedef 9: Lisans Öğretim Kalitesini Sürekli İyileştirmek

 1. Lisans Ders Değerlendirmeleri Ortalama Puanı
 2. Akreditasyonu Olan Program Sayısı
 3. Yenilikçi Yöntemlerle Verilen Ders Sayısı
 4. Hazırlık Öğrencilerinin Hazırlığı Zamanında Tamamlama Oranı
 5. Hazırlık Öğrencilerinin Hazırlığı 2 Yıl İçerisinde Tamamlama Oranı
 6. Lisanstan 4 Yıl İçerisinde Mezun Olan Öğrenci Oranı
 7. Lisanstan 5 Yıl İçerisinde Mezun Olan Öğrenci Oranı
 8. Lisanstan 6 Yıl İçerisinde Mezun Olan Öğrenci Oranı
 9. Lisanstan 7 Yıl İçerisinde Mezun Olan Öğrenci Oranı
 10. Lisans Öğrencilerinin Ana Programı Tamamlama Süresi
 11. Uluslararası Lisans Öğrencilerinin 5 Yıl İçerisinde Mezuniyet Oranı