Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

VIII

VIII

Doğal Gaz Piyasası Hukuku

Bu dersin kapsamı basit bir soru ile özetlenebilir: “Acaba enerjinin olmadığı bir yerde egemenlik ve insan haklarından bahsedilebilir mi?”. Soyut ve hayati önem arz eden enerji kavramı ile kaynaklarından biri olan doğal gaz arasındaki ilişki, Türkiye’nin bu konudaki stratejik önemi ile birlikte değerlendirildiğinde, bu alanda bilgi ve deneyim kazanmış hukukçulara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Dersin amacı teorik ve pratik açıdan, diğer enerji kaynakları ile ilişkisini de göz ardı etmeden, Doğal Gaz Piyasası’nda geçerli hukuk kurallarını belirli bir ölçüde inceleyerek bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamaktır.