Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Merih
Erol

Merih
Erol

Dr. Öğretim Üyesi, Kültür Tarihi


Doktora

Tarih Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, 2009.

Yüksek Lisans

Sosyoloji Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, 2001.

Lisans

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, 1997.Araştırma Alanları

Geç dönem Osmanlı kültür tarihi, milliyetçi hareketler döneminde müzik ve kimlik, Balkan tarihi (18.-20. yy.), Amerikalı misyonerlerin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki faaliyetleri


Biyografi

Merih Erol’un araştırma alanları, geç dönem Osmanlı tarihini ve daha yoğun olarak, milliyetçi hareketleri, etnik ve dini kimlikleri ve müzik üzerine söylemler yoluyla geçmişin tahayyülü konularını kapsar. 2009 yılında doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden almıştır. 2007 yılında doktora öğrencisiyken Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD)’nin verdiği bursla çalışmalarını Berlin’de sürdürmüştür. Doktora sonrasında Berlin’deki Max Planck Institute for Human Development ‘History of Emotions’ programında araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Almanya’dan sonra, ABD’de Princeton Üniversitesi’nde Seeger Center for Hellenic Studies’de araştırma görevlisi ve Harvard Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur.

Geçtiğimiz yıllarda yayınlanan Greek Orthodox Music in Ottoman Istanbul: Nation and Community in the Era of Reform, (Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2015) başlıklı kitabı on dokuzuncu yüzyılın siyasi ve kültürel geçiş döneminde, müziğin Istanbullu Rumların kültürel kimliklerinin oluşumunda çok önemli bir rol oynadığını iddia eder. Merih Erol yeni projesi kapsamında Amerikalı Protestan misyonerlerin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki, özellikle Istanbul ve Anadolu’daki Hıristiyanlar arasındaki faaliyetleri üzerine çalışıyor. Bu projede Osmanlı’da din değiştirmeye çeşitli açılardan bakarken yoğunlaştığı konu başlıklarından bazıları, yerel Hıristiyan cemaatlerinin tepkileri, Amerikan eğitim kurumlarının toplumun geneli üzerindeki kültürel etkisi ve nihayetinde, bu Protestan cemaatlerin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki göç ve yerleş(tiril)melerinin tarihidir. M. Erol Özyeğin Üniversitesi’nde Uygarlık Tarihi II (1500- 1945), uluslararası öğrenciler için Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Tanzimat’tan bugüne kadar) ve Balkan Tarihi derslerini vermektedir.