Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Selma
Karaduman

Selma
Karaduman

Misafir Öğretim Görevlisi

Biyografi

Avukat Selma Karaduman, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2003 yılında mezun olmuştur. Yasal stajının akabinde, 2005 yılında Özel Hukuk alanında aldığı yüksek lisans derslerinin yanı sıra, bir yıl süre ile Kandıra Meslek Yüksek Okulu’nda öğretim görevlisi olarak Ticaret Hukuku dersleri veren Karaduman, halen farklı üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak davet almakta ve çeşitli kuruluşlara girişim hukuku ve sözleşmeler hukuku eğitimleri  vermektedir. Ayrıca çeşitli konferanslarda enerji hukukuna ilişkin tebliğler sunmuştur.

Uluslararası hukuk bürolarında edindiği tecrübenin akabinde 2009 yılından bu yana kurucusu olduğu Karaduman Hukuk Bürosu’nda başta ticaret hukuku olmak üzere, sözleşmeler hukuku, enerji hukuku, tahkim hukuku, aile hukuku ile telif ve sanat hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık çalışmalarına devam etmektedir.

Aynı zamanda Adalet Bakanlığı nezdinde Arabuluculuk belgesi olan Karaduman halihazırda,Özel Hukuk Sözleşmelerinin İdare Hukuku Hükümleri ile Düzenlenmesinin Yarattığı Sorunlar ve Regülasyonun Sınırı” isimliyüksek lisans tezi konusunda çalışmalarını sürdürmekte olup, İngilizce bilmektedir.

Karaduman, İstanbul Tahkim Derneği kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesidir. Bunun yanında Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) ve Daha İyi Yargı Derneği üyesidir.

Karaduman aşağıdaki ulusal ve uluslararası enerji konferanslarında konuşmacı olarak katılmıştır:

·         The International  Association for Energy Economics - Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği’nin (IAEE) Mayıs 2015 yılında düzenlediği 38. Dünya Enerji Kongresi. Bu kongrede aşağıdaki tebliğleri sunmuştur:

 “21. YüzyıldakiAvrasya Gaz Hub’ıOluşumunda Yasal Sorunlar”

 “Doğalgaz Piyasalarında Türk ve Avrupa Birliği Mevzuatının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi ve Yabancı Yatırımcıya Yansımaları”

Bkz: http://www.iaee.org/iaee2015/program_concurrent.aspx 2015

·     23 Ocak 2016 tarihinde düzenlenenAmbargo Sonrası İran Enerji Konferansı. Bu konferansta “Iran-Türkiye Arasındaki Ticari İlişkilerin Uluslararası Hukuk ve Ticaret Hukuku Çerçevesinde Değerlendirilmesi” başlıklı tebliği sunmuştur.

Bkz:http://www.cuttingedgeconferences.com/iran/program

·    4 Mayıs 2016 tarihinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin düzenlemiş olduğu Kalkınma Sempozyumu. Bu sempozyumda “Yenilenebilir EnerjiMevzuatının Enerji Yatırımlarına ve Yatırımcıya olan Etkisi” başlıklı tebliği sunmuştur.

Bkz:http://osmaniyesempozyumu.osmaniye.edu.tr/dosya/345program.pdf