Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Bölüm Başkanının Mesajı

Bölüm Başkanının Mesajı

Doçent Dr. Ş. Nuray Akın
Doçent Dr. Ş. Nuray AKIN
Ekonomi Bölüm Başkanı
Bireyler, şirketler ve ülkeler arası rekabetin artarak devam ettiği küreselleşme sürecinde ekonomik dengeleri analiz ederek strateji oluşturmak günümüz iş dünyasında başarılı olmanın en temel koşuludur. Farklı piyasa yapılarının analizinden uluslararası ticaret koşullarına, merkez bankası kararlarından ekonomik değişkenleri tahmin etme yöntemlerine kadar geniş bir spektrumda yer alan konular iktisat biliminin de temel faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Bu zengin çerçeveyi dört sene boyunca analiz etme imkanına sahip olacak iktisat bölümü öğrencileri, iş dünyasının ve kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve becerileri kazanacaklardır.