Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Küreselleşmenin bütün hızıyla yaşandığı günümüzde bireylerin, şirketlerin ve piyasaların nasıl işlediğini anlamak, ülkelerin ekonomik dengelerini analiz ederek strateji geliştirmek her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Ekonomi Bölümü’nün temel amacı öğrencilerine iş dünyasında ve küresel ölçekte gözlediğimiz ve her gün değişen ekonomik dinamikleri anlayıp açıklayacak bir vizyon kazandırmaktır. Bireyler, şirketler ve ülkeler arası rekabetin giderek arttığı günümüzde, iktisadi olguların gerçek hayat uygulamalarıyla birleştirildiği bu program, seçecekleri kariyerden bağımsız olarak mezunlarının problem çözme ve analitik becerilerini, hayata bakışlarını da zenginleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu yüksek hedeflerin ancak dinamik ve dengeli bir öğretim üyesi kadrosuyla mümkün olabileceğinden yola çıkan Özyeğin Üniversitesi, gelişmiş ülkelerin önde gelen üniversitelerinde çalışmış öğretim üyelerini bünyesinde toplayarak, akademik mükemmellik ve gerçek hayat uygulamalarını aynı potada eriten bir Ekonomi Programı ortaya çıkarmıştır.

Ekonomi programının öğrencilerine kazandırmayı hedeflediği en temel özellik, yerel ve küresel bazda iktisadi ve toplumsal gelişmeleri merak eden, vizyonu geniş dünya vatandaşı olmalarıdır. Programın mezunlarına kazandırmayı hedeflediği diğer değerler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • Kısa ve uzun dönemli ekonomik gelişmeleri yorumlayıp strateji geliştirebilme
 • Ayrıntılara önem verip büyük resmi görebilme
 • Analitik düşünme becerisini zenginleştirip gerçek hayat problemlerine aktarabilme
 • Veri analizini en üst düzeyde yapabilecek yazılım ve bilgisayar becerisi sağlama
 • İletişim becerilerini zenginleştirme

Bu değerleri kazandırıp öğrencilerinin ufkunu sadece Türkiye ile sınırlamamalarını hedefleyen Ekonomi Bölümü’nün ilk iki yıl programını ekonomi ve iş hayatını tanıtan ve öğrencilerinin analiz ve iletişim yeteneğini geliştiren dersler oluşturmaktadır. Ekonomi Bölümü’nün İşletme Fakültesi altında kurulan bir bölüm olması, iktisadi kavramların iş hayatı içinde nasıl karşılık bulduğunun anlaşılması açısından da önemli bir avantaj sunmaktadır. Öğrencilerin, özellikle iş hayatında kullanacakları becerileri ilk iki senede geliştirmesinin ardından üçüncü sınıfla beraber alan dersleri başlamaktadır. Merkez bankası politikalarının işlendiği Para ve Bankacılık dersinden, piyasa yapılarının ve şirket stratejilerinin incelendiği Endüstriyel Organizasyon dersine kadar uzanan geniş bir yelpazede, öğrencilerin ekonomi biliminin temel çalışma alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olması ve analiz kapasitesi kazanması tasarlanmıştır. Kazandıkları bilgi birikimini iş hayatına aktaracakları stajı takiben, öğrencilerden son sınıfta uzmanlaşmak istediği alanlarda seçmeli dersleri almaları beklenmektedir. Bunun yanında öğrenciler İşletme Fakültesi’ndeki diğer bölümler tarafından önerilen seçmeli dersleri de alarak farklı uzmanlık alanları da belirleyebilirler.

Hazırlıkİngilizce Hazırlık Programı
Birinci YılTemel Dersler
İkinci YılTemel DerslerProgram Dersleri
Üçüncü YılProgram DersleriSeçmeli Dersler
Dördüncü YılSeçmeli Dersler

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet için Ders Yükü Koşulları
Ekonomi öğrencileri programdan mezun olmak için en az 44 ders alıp 120 krediyi (240 AKTS) tamamlamaları gerekir.

Ekonomi Lisans Programı mezuniyet koşulları aşağıda özetlenmiştir:

Ders TipleriToplam KrediDers Saatleri
Temel Dersler6010
Program İçi Zorunlu Dersler10422
Program İçi Seçmeli Dersler244
Fakülte İçi Seçmeli Dersler244
Fakülte Dışı Seçmeli Dersler122
Serbest seçmeli Dersler122
Staj / Sertifika42
Toplam 24046

Mezuniyet için Staj Koşulları

Zorunlu staj ve sertifika programları, programdan mezun olmak için yerine getirilmesi gereken şartlar arasındadır. Öğrencilerin en az sekiz hafta zorunlu staj programını tamamlamaları gerekir. Staj programı lisans derslerini bütünleyecek ve öğrencilerin kariyer fırsatlarını tanımalarını sağlayacaktır.

Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için en az 4 AKTS’lik Staj/Sertifika şartını yerine getirmiş olması gerekir. Asgari şartlar iki şekilde tamamlanabilir:

1. 12 haftalık (60 iş günü) bir staj tamamlayarak (en az 4 AKTS), veya
2. 8 haftalık (40 iş günü) bir staj (en az 3 AKTS) ve 1 AKTS’lik bir sertifika program tamamlayarak.

Ekonomi grubu akademik alanda yüksek verimliliğe sahip öğretim üyelerini kendine çekme ve elde tutma çalışmalarında yükselen bir grafik çizmektedir.  Öğretim üyelerimiz tarafından sunulmuş en yeni çalışmaları görmek için seminer sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Ekonomi lisans programı sayfamızda, lisans programımızla ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Son olarak, giderek büyüyen akademik kadromuz hakkında daha detaylı bilgi edinmek için öğretim üyelerimizin biyografilerini inceleyebilirsiniz.

Kariyer Fırsatları

Ekonomi bilimi çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Özel sektörün farklı iş kollarının üst kademelerinde Ekonomi Bölümü’nden mezun olan birçok yönetici bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse, lisans derecesini ekonomi alanında tamamlayarak ekonomist olan öğrenciler aşağıdaki kurum ve kuruluşlarda  kariyer sahibi olabilirler:

 • Uluslararası Para Fonu (IMF), Amerikan Merkez Bankası (FED), Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler (UN), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), ve OECD gibi uluslararası örgütler;
 • J. P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley gibi uluslararası yatırım bankaları;
 • McKinsey, Deloitte, Boston Consulting Group gibi danışmanlık şirketleri;
 • Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Dış Ticaret Müsteşarlığı;
 • Hazine Müsteşarlığı, ve Devlet Planlama Teşkilatı gibi kamu kurumları;
 • Bankalar ve sigorta şirketleri gibi finans kurumları;
 • PriceWaterhouseCoopers (PwC), Ernst&Young, ve Deloitte gibi denetim kurumları.

Bunlara ek olarak, Ekonomi bölümü mezunları, özel sektör ve kamu sektöründe daha ileri/üst düzey pozisyonlarda iş bulmak veya üniversitelerde öğretim üyesi olarak daha akademik bir kariyer edinmek için ekonomi, finans, pazarlama ve muhasebe gibi alanlarda lisansüstü (yüksek lisans ve/veya doktora) çalışmalar da gerçekleştirebilir.