Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2014-2015 akademik yılı Bahar dönemi başvuru sürecimiz başladı. Çok iyi şartlarda bursların mevcut olduğu programlarımızda, endüstri, Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK destekli projeler alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencileri bekliyoruz.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’nda Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin dünya standartlarında alacağı eğitim, onların çalışacakları kurum ve kuruluşlarda çağdaş bilime, endüstri uygulamalarına, ülke ekonomisine ve iş dünyasına katkıda bulunabilecek, takım çalışması kavramını benimsemiş, kendini sürekli geliştirebilme yeteneğini kazanmış mühendisler olarak, değişim ve gelişmenin öncüleri olmalarını sağlayacaktır. Bunun yanında, program yüksek teknoloji konusunda girişimciliği destekleyerek, ülke ekonomisine ve iş dünyasına bu yönde de katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Programda Türk öğrencilerin yanı sıra yabancı öğrencilerin de bulunmasının hedefleniyor olması ve programın yoğun yurtdışı etkinlikler ve ilişkilerle zenginleştirilmesi, öğrencilerin uluslararası ve kültürlerarası etkileşimden yararlanmalarını sağlayacaktır.

Özyeğin Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü Programları öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda lisansüstü düzeyde gerekli temel bilgileri verecek dersleri ve bunları kullanarak yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarını kapsayacaktır.

Yüksek Lisans öğrencileri ve bulundukları laboratuvar ve araştırma grupları Özyeğin'deki araştırmalara hayat verecektir. Buralarda öğretim üyeleri, doktora sonrası araştırmacılar, yüksek lisans ve lisans öğrencileri tarafından yapılan araştırmalar teknik dergilerde makaleler, konferanslarda bildiriler, patentler ve hatta yeni yüksek teknoloji startup şirketleri olarak meyve verecektir. Özyeğin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde Doktora ve Yüksek Lisans seviyelerindeki araştırmalarda yoğunlaşma akıllı sistemler, bulut bilişim, web teknolojileri, çok-çekirdekli ve dağıtık veri işleme, programlama dilleri ve teknolojileri, yazılım mühendisliği, ağlar (kablosuz ve sensör), görüntü ve ses işleme, bilgisayarlı görme, sayısal ve bilişsel nörobilim, insan-robot etkileşimi ve gömülü sistemler üzerinedir.