Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Araştırma Projeleri

Araştırma Projeleri

 

Proje Adı Proje Yürütücüsü Sponsor Alt Program Proje Başlangıç Tarihi Proje Bitiş Tarihi Proje Başlangıcı
Alma Band 1 LNA Design Ahmet Akgiray Academia Sinica ÜSİ (Kontratlı) 25.04.2014 30.06.2015 2014
Radyo Frekansında Enerji Harmanlayan ve Aktaran Bilişsel Algılayıcı Ağların Markov Zincirleri ile Modellenmesi ve Analizi Ali Özer Ercan TÜBİTAK 3501 01.07.2015 (Tahmini) 31.12.2017 (Tahmini) 2015
Heterojen Kablosuz İletişim Ağlarının Yardımlaşmalı Optimizasyonu İçin Bağlanırlık Aracılığı Ali Özer Ercan AB FP7 MARIE CURIE 2010   2010
Saklı Markof Modeli (SMM) Tabanlı Ses Sentezi Yoluyla Çok Az Veri Kullanarak Metinden-Bağımsız Konuşmacı Tanıma Sistemlerine Saldırı Ve Saldırıyı Önleme Stratejileri Cenk Demiroğlu TÜBİTAK 1001 01.10.2012 01.10.2014 2012
Rapid Cross-Lingual Speaker Adaptation for Statistical Text-to-Speech Systems Cenk Demiroğlu AB FP7 MARIE CURIE 01.02.2011 31.01.2015 2011
Metinden Bağımsız Otomatik Konuşmacı Doğrulama  Cenk Demiroğlu Fiba Bağış ÜSİ (Kontratlı) 01.02.2013 30.12.2014 2010
Girişim Varlık – ÖzÜ İşbirliği Projesi Cenk Demiroğlu Özel Sektör ÜSİ (Kontratlı) 2010   2010
Girişim Varlık – ÖzÜ İşbirliği Projesi Cenk Demiroğlu Özel Sektör ÜSİ (Kontratlı) 2009   2009
Türk Telekom - ÖzÜ İşbirliği Cenk Demiroğlu Özel Sektör ÜSİ (Kontratlı) 2010   2010
Türk Telekom - ÖzÜ İşbirliği Cenk Demiroğlu Özel Sektör ÜSİ (Kontratlı) 2010   2010
HMM-tabanlı Konuşma Sentezi için Çabuk ve Güdümsüz Konuşmacıya Uyarlanma Cenk Demiroğlu TÜBİTAK 3501 2010   2010
Radyonüklidler ile Lökositlerin İşaretlenmesi İçin Kolaylaştıcı Hücre Ayrıştırma Metodunun (LeukoChip) Kullanımı ve Etkinliği Emre Özkumur TÜBİTAK 1001     2015
Kandan Hücre Zenginleştirme Sistemi Emre Özkumur TÜBİTAK 2232 01.06.2014 01.01.2016 2014
Algorithms, Design Methods, and Many-Core Execution Platform for Low-Power Massive Data-Rate Video and Image Processing Fatih Uğurdağ AB FP7 ARTEMIS 01.04.2014 01.04.2017 2014
Video İşleme Algoritmalarının FPGA’ler üzerinde Gerçek-Zamanlı olarak Gerçeklenmesi için Metodoloji Geliştirilmesi Fatih Uğurdağ TÜBİTAK 1001 01.04.2014 01.04.2017 2014
Pixellence görüntü ve ses işleme algoritmalarının geliştirilmesi ve dijital tasarımın yapılıp gerçekleştirilmesi ile Yapay Görme ile Kalite Kontrolü Fatih Uğurdağ VESTEK A.Ş. ÜSİ (Kontratlı) 01.01.2014 31.12.2014 2014
Akustik Dalga Kılavuzu Kullanılarak Dönüölçer Yapılması  Göksenin Yaralıoğlu TÜBİTAK 1001     2015
Ataletsel Algılayıcılar Göksenin Yaralıoğlu Rasteda ÜSİ (Kontratlı) 15.08.2014 15.08.2016 2014
Taşınabilir Düşük Maliyetli Ultrason Cihazı Göksenin Yaralıoğlu TÜBİTAK 1003 15.12.2013 15.12.2015 2013
Biyosensör Geliştirilmesi Projesi  Göksenin Yaralıoğlu Inventram ÜSİ (Kontratlı) 10.10.2013 10.10.2015 2013
Optical Wireless Communications - An Emerging Technology Murat Uysal AB COST 01.06.2014 01.06.2015 2014
Kablosuz Duyarga Ağ Telemetre Uygulaması için Yazılım Tabanlı Radyo Dalga Şekli Tasarımı(ASELSAN) Murat Uysal Sanayi Bakanlığı SANTEZ 15.05.2013 15.01.2015 2013
SSM ULAK Dördüncü Nesil (4G/LTE) Haberleşme Teknolojileri Projesi Murat Uysal NETAŞ Danışmanlık 05.07.1905 31.12.2014 2013
A Green Approach for Wireless Access Visible Light Communication Murat Uysal Argela ÜSİ (Kontratlı) 01.02.2013 30.12.2014 2013
Advanced Transmission Techniques for Next Generation Terrestrial Wireless Optical Communications Murat Uysal Qatar DİĞER 15.11.2012 15.11.2015 2012
Yeni Nesil Optik Kablosuz Haberleşme için Fiziksel ve Üst Katma Çözümleri Murat Uysal TÜBİTAK 2515 01.11.2011 01.11.2014 2011
Yüksek Başarımlı OFDM-Tabanlı Sualtı Akustik Modem Tasarım ve Gerçekleme Murat  Uysal  SUASİS/TÜBİTAK 1511 ÜSİ (Kontratlı) 02.01.2015 02.01.2018 2015
DOCOMO - 3 Oğuz Sunay Docomo ÜSİ (Kontratlı) 01.01.2015 31.03.2015 2015
802.11ac Çokgen Bağlantılı Kablosuz Ağlar için Performans İyileştirici Aracı Tasarımı (AIRTIES) Oğuz Sunay ve Ali Özer Ercan (araştırıcı) Sanayi Bakanlığı SANTEZ 01.01.2014 31.12.2015 2014
Güvenlikli Yazılım-Tanımlı Ağlar Mimarisi ve Güvenlik Kontrolünü Destekleyen Kontrolör Tasarımı Oğuz Sunay Sanayi Bakanlığı SANTEZ 01.05.2014 30.04.2016 2014
RDSIGMONA (Yazılımla Tanımlanmış Mobil Ağ) Oğuz Sunay Ericsson ÜSİ (Kontratlı) 06.01.2014 06.02.2015 2014
Multiple Path Delivery of Multimedia Content over SDN Oğuz Sunay Argela ÜSİ (Kontratlı) 24.03.2014 24.12.2014 2014
Güvenlikli Yazılım-Tanımlı Ağlar Mimarisi ve Güvenlik Kontrolünü Destekleyen Kontrolör Tasarımı (Santez e ek danışmanlık) Oğuz Sunay NETAŞ ÜSİ (Kontratlı) 06.01.2014 06.01.2016 2014
SDN  Oğuz Sunay Argela ÜSİ (Kontratlı) 12.09.2013 12.09.2014 2014
DOCOMO - 2 Oğuz Sunay Docomo ÜSİ (Kontratlı) 01.01.2014 31.12.2014 2014
Yazılım Odaklı Ağlar (Software Defined Networks-SDN) Için Optimize Edilmiş, Evlere Yönelik Kablosuz Ağ Geçidinin Geliştirilmesi(AIRTIES) Oğuz Sunay ve Ali Özer Ercan (araştırıcı) Sanayi Bakanlığı SANTEZ 01.06.2013 31.05.2015 2013
Software Defined Networking for Enhanced Quality of Experience in Multimedia Oğuz Sunay ve Ali Özer Ercan (araştırıcı) Türk Telekom ÜSİ (Kontratlı) 01.03.2012 28.02.2015 2012
SDN  Oğuz Sunay Argela ÜSİ (Kontratlı) 12.09.2014 12.09.2015 2013
Desingn of a Qos-Aware OpenFlow Oğuz Sunay Türk Telekom ÜSİ (Kontratlı) 24.12.2012 30.12.2014 2012
Türk Telekom - ÖzÜ İşbirliği Oğuz Sunay Türk Telekom ÜSİ (Kontratlı) 2012   2012
Türk Telekom - ÖzÜ İşbirliği Oğuz Sunay Türk Telekom ÜSİ (Kontratlı) 2011   2011
Türk Telekom - ÖzÜ İşbirliği Oğuz Sunay Türk Telekom ÜSİ (Kontratlı) 2010   2010
Telsiz Çoğulortam Servisleri için Etkin Spektrum Kullanımlı İletişim Sistemleri Tasarımında Katmanlar Arası Eniyilem Oğuz Sunay TÜBİTAK 3501 2009   2009
Çok Amaçli Katmanlar Arasi Eniyileme İle Telsiz Ortamlar İçin En Az Gecikmeli İçerik Uyumlu Duraksiz Video Akimi Sistemleri Tasarım Oğuz Sunay TÜBİTAK 1001 2009   2009