Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Staj

Staj

Özyeğin Üniversitesi Havacılık Yönetimi Zorunlu (Kredili) Staj Programı

Özyeğin Üniversitesi Havacılık Yönetimi Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencilerin bir havacılık işletmesinde ardışık 30 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Üniversitemizin zorunlu staj uygulamasında amaç öğrencilerin akademik eğitimi kapsamında kuramsal derslerde edindikleri bilgi ve becerileri gerçek iş süreçleriyle pekiştirmeleri ve bu staj deneyimi ile eğitimlerine ve kariyerlerine yön vermelerini sağlamaktır.

Zorunlu stajın amaçları ve öğrenciye sağlamasını beklediğimiz kazanımlar şöyle listelenebilir:

·      Meslek pratiği ve uygulamaları ile mesleki ve bilimsel araştırma çalışmalarında beceri kazanmak

·      Takım çalışmasının bir parçası olmak

·      Tam zamanlı bir çalışandan beklenenleri deneyimleme şansını sağlamak

Özyeğin Üniversitesi Havacılık Yönetimi öğrencilerinin zorunlu staj işlemleri Fakülte Staj Komisyonu tarafından yürütülür ve bu komisyon stajla ilgili her süreçte öğrencilere yardımcı olur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası kapsamında staja gitmeye hak kazanan öğrencilerin sosyal güvenlik yükümlülükleri üniversite tarafından yerine getirilir ve gerekli belgeler ilgili kurumlara sağlanır. Zorunlu stajını yapmaya hak kazanabilmesi için öğrencinin 150 ECTS krediyi ve SEC 201 VE SEC 202 derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu kriterleri sağladığı ilkyaz döneminde stajlarını gerçekleştirebilecektir. Bu dönem normal şartlarda üçüncü sınıfı tamamladıktan sonraki yaz dönemine tekabül etmektedir.  Zorunlu staj kredisi 4 ECTS’dir.

 

Zorunlu Staj Uygulama Adımları

Zorunlu Staj programı öncesi yapılması gerekenler:

 1. Öğrenci staj başvurusu yapılan dönem itibari ile kayıtlı olduğu derslerle birlikte 150 ECTS kredisini tamamlar.
 2. Öğrenci SEC 201 ve SEC 202 derslerini tamamlar.
 3. Fakülte Staj Komisyonu staj yapmaya hak kazanan öğrencilerle iletişime geçerek staj süreci hakkında öğrencileri bilgilendirir.
 4. Öğrenci staj yapacağı işletmeyi bulmakla yükümlüdür. Staj Komisyonu da işletmelerle iletişime geçerek kontenjan talebinde bulunur. Bu kontenjanlar staj yeri bulamamış öğrenciler arasında öğrencilerin genel not ortalamaları göz önünde bulundurularak dağıtılır.
 5. Staj yapacağı işletme kesinleşen öğrenci, şirket tarafından doldurulmuş olan “Zorunlu Staj Bilgilendirme Formu”nu ve SGK girişinin yapılabilmesi için gereken belgeleri toplar ve staj başlama tarihinden 15 gün öncesine kadar Fakülte Sekreterliğine teslim eder.
 6. Fakülte Sekreterliği ilgili belgelerin kopyasını alarak İnsan Kaynaklarına iletir.
 7. İnsan Kaynakları 30 iş gününe kadar olan SGK işlemlerini tamamlar ve işe giriş bildirgesini Fakülte Sekreterliği’ne gönderir.
 8. Fakülte sekreterliği SGK işe giriş belgesi ile birlikte öğrenciye DHMİ Apron Muafiyet Yazısı ve İşletme Yazısını gönderir. 

Zorunlu Staj programı sırasında yapılması gerekenler:

 1. Öğrenci staj süresince ilgili fakültenin belirlediği karar doğrultusunda staj raporunun gerekliliklerini yerine getirir.
 2. Öğrenci stajı süresince kendilerine verilen staj defterlerinde staj yaptıkları alanla ilgili olan bölümleri, öğrenim kazanımlarını ve staj tarihlerini staj yapılan birim amiriyle birlikte doldurur, belirlenen yerlere amirinin ve işyeri staj sorumlularının imzalarını alır. 

Zorunlu Staj programı sonrasında yapılması gerekenler:

 1. İnsan Kaynakları zorunlu staj bittiğinde öğrencinin SGK çıkış işlemlerini yapar.
 2. Öğrenci staj bitiminde eksiksiz olarak doldurulmuş, firma kaşeli ve imzalı staj defterini Staj Komisyon sorumlularına teslim eder.
 3. Öğrenci, Staj Komisyonu tarafından belirlenen tarihte stajlarıyla ilgili bir sunum hazırlarlar ve bu sunumu Staj Komisyonu, Fakülte Dekanı, Dekan Yardımcısı ve diğer akademisyenler önünde gerçekleştirir.
 4. Öğrencinin staj başarı değerlendirmesi, staj defteri değerlendirmeleri ve staj sunumu dikkate alınarak Staj Komisyonu tarafından yapılır. Fakülte Sekreterliği, Staj Komisyonunun “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirmiş olduğu staj sonuçlarını elektronik ortamda, öğrencilerin SIS kayıtlarının oluşturulması için Öğrenci Hizmetlerine gönderir.
 5. Fakülte Sekreterliği, stajını tamamlamış olan öğrenci listesini akademik dönem bazında hazırlayarak elektronik ortamda Profesyonel Gelişim ve Öğrenci Hizmetleri birimlerine gönderir. Bu listede, öğrencilerin staj yaptığı şirket, staj tarihi, toplam gün sayısı, kredi sayısı ve stajın onayını vermiş olan Staj Komisyon bilgisi yer alır.
 6. Öğrenci Hizmetleri, Fakülte Sekreterliğinden gelen listeye istinaden öğrencilerin staj kayıtlarını ve notlarını SIS’e aktarır; SIS’e aktardığı öğrencilerin staj kayıt ve notlarını, “Not Onay Formu” olarak çıktısını alır ve form üzerinde Fakülte Dekanının onayını almak üzere gönderir.
 7. Fakülte Sekreterliği öğrencinin tüm staj kayıtları ile notlarının yer aldığı ve Fakülte Dekanı tarafından onaylanan formları arşivlemek üzere ve öğrencinin akademik tarihçesine yansıması için öğrenci hizmetlerine gönderir.