Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Staj

Staj

Özyeğin Üniversitesi Havacılık Yönetimi Zorunlu (Kredili) Staj Programı

Özyeğin Üniversitesi Havacılık Yönetimi Programı’ndan mezun olabilmek için öğrencilerin bir havacılık işletmesinde ardışık 30 iş günü staj yapma zorunluluğu vardır. Üniversitemizin zorunlu staj uygulamasında amaç öğrencilerin akademik eğitimi kapsamında kuramsal derslerde edindikleri bilgi ve becerileri gerçek iş süreçleriyle pekiştirmeleri ve bu staj deneyimi ile eğitimlerine ve kariyerlerine yön vermelerini sağlamaktır.

Zorunlu stajın amaçları ve öğrenciye sağlamasını beklediğimiz kazanımlar şöyle listelenebilir:

  • Meslek pratiği ve uygulamaları ile mesleki ve bilimsel araştırma çalışmalarında beceri kazanmak,
  • Takım çalışmasının bir parçası olmak,
  • Tam zamanlı bir çalışandan beklenenleri deneyimleme şansını sağlamak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, sivil havacılık alanında yükseköğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin staj yerleştirmeleri SHGM tarafından yapılmaktadır. Bu çerçevede sivil havacılık alanında eğitim gören öğrencilerin staj işlemlerinin daha etkin ve verimli yapılabilmesi, staj atama kriterlerinin adil ve standart olması ve Türkiye’deki tüm havacılık kurumlarının stajyer alımlarının tek bir sistem üzerinden gerçekleştirilmesi amacıyla bir staj yazılımı geliştirilmiştir.

Türkiye’deki tüm havacılık kurumları ve havacılıkla ilgili eğitim veren ve staj zorunluluğu bulunan yükseköğretim kurumları bu sisteme kayıt olarak öğrencilerinin staj atamalarını bu sistem üzerinden gerçekleştirmektedirler.

Özyeğin Üniversitesi Havacılık Yönetimi öğrencilerinin zorunlu staj işlemleri Fakülte Staj Komisyonu tarafından yürütülür ve bu komisyon stajla ilgili her süreçte öğrencilere yardımcı olur.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası kapsamında staja gitmeye hak kazanan öğrencilerin sosyal güvenlik yükümlülükleri üniversite tarafından yerine getirilir ve gerekli belgeler ilgili kurumlara sağlanır.

Zorunlu stajını yapmaya hak kazanabilmesi için öğrencinin 150 ECTS krediyi ve SEC 201 VE SEC 202 derslerini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağladığı ilk yaz döneminde stajını gerçekleştirebilecektir. Bu dönem normal şartlarda üçüncü sınıfı tamamladıktan sonraki yaz dönemine tekabül etmektedir. Zorunlu staj 4 ECTS yerine geçmektedir.