Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Akademik Kadro

Akademik Kadro

 • Dr. Öğr. Üyesi, Dekan Yardımcısı
  İnsansız Hava Aracı Sistemleri, Stratejik Yönetim, Havacılık Yönetimi, Rekabet Stratejileri
 • Dr. Öğretim Üyesi,
  İstatistiksel Veri Analizi, Veri Madenciliği, Karmaşık Ağlar Teorisi, Havacılık Yönetimi
 • Öğretim Görevlisi
  Risk Yönetimi, Stratejik Yönetim, Yönetim Bilişim Sistemleri
 • Öğretim Görevlisi, Havacılık Yönetimi, Dijital Pazarlama, Sürdürülebilirlik
 • Dr. Öğretim Üyesi
  Havacılık Yönetimi
 • Dr. Öğretim Üyesi
  Hava Taşımacılığı ve Turizm,
  Dijital Havacılık, Sürdürülebilir Havacılık, Yolcu Deneyimi
 • Doçent Dr.
  Yeni Ürün Geliştirme, İnovasyon Yönetimi, Havacılık ve Uzay & Kriyojenik
 • Dr. Öğretim Üyesi, Emniyet & Uyumluluk İzleme Yöneticisi
  İş Modelleri, Havacılık Emniyeti, Örgüt Kuramları
 • Dr. Öğretim Üyesi,
  Havacılık Yönetimi Bölüm Bşk.
  Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış ve Havacılık Yönetimi 

Misafir Akademik Kadro

Araştırma Görevlileri