Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı, Üniversitemize kabul olan öğrencilerin İngilizce seviyelerini saptamak ve TRACE'e girecek olan öğrencileri belirlemek amacıyla düzenlenir.

Düzey Belirleme Sınavında başarısız olan öğrenciler, test sonuçlarına bağlı olarak uygun sınıflara (A2 veya B1) yerleştirilirler.

Düzey Belirleme Sınavının İçeriği

Düzey Belirleme Sınavı, 100 çoktan seçmeli sorunun yer aldığı testten oluşur.

1 - 20 arası sorular: Dinlediğini Anlama
Bu bölümde öğrenciler iki farklı soru tipi ile karşılaşacaktır. İlkinde konuşmacı bir soru soracak ve öğrenci şıklardan doğru olan cevabı işaretleyecektir. İkinci soru tipinde ise öğrenciler konuşmacının cümlesini en iyi özetleyen seçeneği işaretleyeceklerdir.

Örnekler:

"When are you going?" "John and Mary went to the store."
a. I am a. Only John went.
b. Tomorrow b. Only Mary went.
c. To Detroit c. They both went.

21-50 arası sorular: Dil Bilgisi
Dil Bilgisi soruları iki kişi arasındaki konuşma formatındadır. Her soru için öğrenciler boşluk bırakılan cümleyi en iyi ve doğru tamamlayan şıkkı seçecektir.

Örnek:

What's your name?
_____________name is John.
a. I
b. Me
c. My
d. Mine

51-80 arası sorular: Kelime Bilgisi
Bu bölümde, öğrenciler cümlede boşluk bırakılan yeri en iyi ve doğru tamamlayan kelimeyi seçeceklerdir.

Örnek:

I can't ___________ you his name, because I don't know it.
a. talk
b. say
c. speak
d. tell

81-100 arası sorular: Okuduğunu Anlama
Bu bölümde, öğrenciler bir cümleyi okuyup anlayacaklar ve o cümle ile ilgili sorulan soruya şıklar arasından doğru cevabı vereceklerdir.

Örnek:

John drove me to Eleanor's house.

Who drove?
a. I did.
b. John did.
c. Eleanor did.
d. John and I did.