Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Otel Yöneticiliği Lisans Programı, ülkemizde ve alanında tek örnek olmasının yanısıra, hedefini kuruluşu sırasında kamuoyuna duyurmuş, 2020 yılı itibariyle uluslararası düzeyde en iyi yirmi (20) akademik program arasında yer almayı amaç edinmiş olan dört (4) yıllık bir eğitim programıdır.

Dünya genelindeki Swissotel Hotels & Resorts ile Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Otel Yöneticiliği Lisans Programı arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü, türünde dünyadaki tek örnek olup, öğrencilerine stajlarını Swissotel Hotels and Resorts'un farklı şehirlerdeki tesislerinde yapabilme olanağını sunmuş olması ve mezuniyetleri sonunda işe alınma sürecinde ilk mülakatlarını Swissotel işletmeleri ile yapabilme şansı vermesi açısından benzersizdir. Bu girişimimiz, The Marmara Collection Group Otelleri ile imzalanan benzer bir işbirliği anlaşmasıyla devam etmiş, başarılı öğrencilerimizin mezuniyetlerini takiben “Yönetici Adayı” olarak The Marmara Collection Grubu otellerinde görev almaları hedeflenmiştir.

Ayrıca, Özyeğin Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Otel Yöneticiliği Lisans Programı, 16 Temmuz 2009 tarihi itibariyle yine dünyada bir ilke imza atmış, on iki (12) lider sektör duayeninin katılımıyla Otel Yöneticiliği Lisans Programı Danışma Kurulu’nu oluşturarak, ilk toplantısını gerçekleştirmiş ve çalışmalarına başlamıştır. Bugün on sekiz (18) üyesi bulunan Danışma Kurulu, Otel Yöneticiliği Lisans Programı öğrencilerimize “Mentor” olarak ta, destek vermektedir.

Otel Yöneticiliği eğitiminin hem uygulamalı, hem de teorik bir yaklaşıma gereksinim duymasından dolayı, multimedya temelli bir eğitim modeli üzerinden, vaka çalışmaları, sektörel yazılımlarla desteklenen dersler, pratik el becerilerini geliştiren laboratuvar çalışmaları, interaktif simülasyon programları, projeler, stajlar, seçmeli dersler ve Rusça, Çince, Almanca, İspanyolca gibi yabancı dillerle güçlendirilmiş bir yapı oluşturulmuş ve bu hedefe ulaşmanın alt yapısı tamamlanmıştır.

Programın teması, Otel Yöneticiliği, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği ana iş dallarında, uluslararası deneyime sahip ve araştırmacı bir akademik kadro eşliğinde, kendi işini kurabilecek, tecrübeleri doğrultusunda uluslararası zincir otellerde üst düzey yöneticilik yapabilecek etkin, çağdaş değerleri özümsemiş profesyoneller yetiştirmektir.

Uygulama alanları olarak, Swissotel Hotels & Resorts, The Marmara Collection Group ve Martı Hotels & Resorts sponsporluğunda iç mimarisi ve tefrişi gerçekleşen otel odaları, önbüro ve rezervasyon alanları, seksen (80) kişi kapasiteli banket odası, 110 kişi kapasiteli uygulama restoranı ve beş mutfaktan oluşan bölümlerde eğitimlerini gerçekleştirecek olan öğrenciler, çevre bilinci ve sosyal duyarlılık değerleri benimsemiş üst düzey yöneticiler olarak profesyonel iş hayatına adım atacaklar ve katma değer yaratarak, toplumun gelişmesinde öncü olacaklardır.