Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri

Mezuniyet Yükümlülükleri

 

DERS PLANI ÖZETİ

Ders Kategorisi

En az Kredi

Ders

Seçmeli Ders

52,5

7

HUK 890 Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ve Seminer

7,5

1

HUK 906 Özel Hukuk Doktora Yeterlilik Sınavı

30

1

HUK 907 Özel Hukuk Doktora Tez Önerisi

30

1

HUK 908 Özel Hukuk Doktora Tez Çalışması I

30

1

HUK 909 Özel Hukuk Doktora Tez Çalışması II

30

1

HUK 910 Özel Hukuk Doktora Tez Çalışması III

30

1

HUK 911 Özel Hukuk Doktora Tez Savunması

30

1

TOPLAM AKTS

240

DERS PLANI

Birinci Yarıyıl

İkinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK ---

Seçmeli Ders I

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders I

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders II

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders II

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders III

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders III

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders IV

7,5

HUK 890

Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği ve Seminer

7,5

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Üçüncü Yarıyıl

Dördüncü Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK 906

Özel Hukuk Doktora Yeterlilik Sınavı

30

HUK 907

Özel Hukuk Doktora Tez Önerisi

30

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Beşinci Yarıyıl

Altıncı Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK 908

Özel Hukuk Doktora Tez Çalışması I

30

HUK 909

Özel Hukuk Doktora Tez Çalışması II

30

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Yedinci Yarıyıl

Sekizinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK 910

Özel Hukuk Doktora Tez Çalışması III

30

HUK 911

Özel Hukuk Doktora Tez Savunması

30

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Toplam AKTS 240

*Doktora öğrencileri, eğitimleri süresince diğer lisansüstü hukuk programları tarafından açılan ancak program seçmeli ders havuzunda yer almayan derslerden bir dönemde en fazla 2 ders olmak üzere toplamda 30 AKTS değerinde ders alabilirler. Bu derslerden her dönem en fazla 1 tanesi olmak üzere, toplamda 15 AKTS değerinde ders Hukuk Bilim Dalı bünyesinde yer alan diğer anabilim dallarından olabilir.

**Doktora eğitimi süresince hakemli ve ulusal/uluslararası endeksli dergilerde taranmış en az 2 makaleyi tez savunmasından önce yayımlamak zorundadır.

***HUK 890 dersi her iki dönemde de açılmaktadır.