Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Yeterlilik, Tez Önerisi ve Tez İzleme

Yeterlilik, Tez Önerisi ve Tez İzleme

YETERLİK SINAVI

Ders ve seminer yükümlülüklerini tamamlayan öğrencilerin alanlarındaki temel konular ve kavramlar ile doktora düzeyinde bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadıklarının ölçülmesini amaçlar.

Öğrenciler, doktora yeterlik sınavlarında bağlı oldukları programın tüm kapsamında sorumludurlar. Bu konuda tez danışmanları ile birlikte ilerlemeleri önemli ve gereklidir.

 TEZ ÖNERİSİ

Tez önerisi, doktora tezi kapsamında yapılacak araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsar.

Sözlü savunmadan en az 15 gün önce sunulması gereken raporla ilgili şekli bir kısıt yoktur. Bu konuda tez danışmanları ile birlikte ilerlemeleri önemli ve gereklidir.

 TEZ İZLEME

Tez izleme raporlarında, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. İlgili raporun her tez izleme toplantısından en az bir ay önce komite üyelerine sunulması gerekmekte olup herhangi bir şekli kısıt yoktur. Bu konuda tez danışmanları ile birlikte ilerlemeleri önemli ve gereklidir.