Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri

Mezuniyet Yükümlülükleri

DERS PLANI ÖZETİ

Ders Kategorisi

En az Kredi

Ders

Seçmeli Ders

42

7

HUK 600 Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Yayın Etiği ve Seminer

3

1

Yüksek Lisans Tez Çalışması I

15

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması II

30

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması III

30

 

TOPLAM AKTS

120

8

DERS PLANI

Birinci Yarıyıl

İkinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK ---

Seçmeli Ders I

6

HUK 600

Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Yayın Etiği ve Seminer

3

HUK ---

Seçmeli Ders II

6

HUK ---

Seçmeli Ders VII

6

HUK ---

Seçmeli Ders III

6

HUK ---

Seçmeli Ders VIII

6

HUK ---

Seçmeli Ders IV

6

HUK 691

Yüksek Lisans Tez Çalışması I

15

HUK ---

Seçmeli Ders V

6

 

 

 

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Üçüncü Yarıyıl

Dördüncü Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK 692

Yüksek Lisans Tez Çalışması II

30

HUK 693

Yüksek Lisans Tez Çalışması III

30

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Toplam AKTS 120

*Hukuk dışında bir lisans programından mezun olan öğrenciler, seçmeli ders yerine sayılmak koşuluyla “HUK 541 Hukukçu Olmayanlar için Hukuka Giriş” dersini almak zorundadır.

**Eğitimleri süresince, danışman onayıyla Hukuk Bilim Dalı bünyesinde yer alan anabilim dallarından, aynı program seviyesinde olmak koşuluyla her dönem 1 ders olmak üzere toplam 12 AKTS’lik ders alabilirler.

***Yüksek lisans eğitimi süresince hakemli ve ulusal/uluslararası endeksli dergilerde taranmış en az 1 makaleyi (tez konusundan farklı olmak şartıyla) tez savunmasından önce yayımlamak zorundadır.

 

****Doktora dersleri mezuniyet yükümlülüğüne sayılmaz.

*****HUK 600 dersi her iki dönemde de açılmaktadır.

 

Başvurmaları durumunda, mezuniyet koşulunda belirtilen seçmeli ders sayısının yarısından fazlasını, Sağlık Hukuku veya Spor Hukuku uzmanlık alanlarının seçmeli ders havuzunda yer alan dersleri alarak tamamlayan öğrencilerin Yüksek Lisans Diploma ekinde ilgili uzmanlık alanı belirtilir.