Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Mezuniyet Yükümlülükleri

Mezuniyet Yükümlülükleri

DERS PLANI ÖZETİ

Ders Kategorisi

En az Kredi

Ders

Seçmeli Ders

52,5

7

Yüksek Lisans Tez Çalışması I4,5 

Yüksek Lisans Tez Çalışması II

30

 

Yüksek Lisans Tez Çalışması III

30

 

Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Yayın Etiği ve Seminer

3

 1

TOPLAM AKTS

120

8

DERS PLANI

Birinci Yarıyıl

İkinci Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK ---

Seçmeli Ders I

7,5

HUK 600

Bilimsel Araştırma Teknikleri İle Yayın Etiği ve Seminer

3

HUK ---

Seçmeli Ders II

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders V

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders III

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders VI

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders IV

7,5

HUK ---

Seçmeli Ders VII

7,5

   HUK 689Yüksek Lisans Tez Çalışması I

4,5

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Üçüncü Yarıyıl

Dördüncü Yarıyıl

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

HUK 692

Yüksek Lisans Tez Çalışması II

30

HUK 693

Yüksek Lisans Tez Çalışması III

30

Dönem AKTS

30

Dönem AKTS

30

Toplam AKTS 120

*Hukuk dışında bir lisans programından mezun olan öğrenciler, seçmeli ders yerine sayılmak koşuluyla “HUK 541 Hukukçu Olmayanlar için Hukuka Giriş” dersini almak zorundadır.

**Öğrenciler, tezli yüksek lisans eğitimleri süresince diğer lisansüstü hukuk programları tarafından açılan ancak program seçmeli ders havuzunda yer almayan derslerden bir dönemde en fazla 2 ders olmak üzere toplamda 30 AKTS değerinde ders alabilirler. Bu derslerden her dönem en fazla 1 tanesi olmak üzere, toplamda 15 AKTS değerinde ders Hukuk Bilim Dalı bünyesinde yer alan diğer anabilim dallarından olabilir.

***Yüksek lisans eğitimi süresince hakemli ve ulusal/uluslararası endeksli dergilerde taranmış en az 1 makaleyi tez savunmasından önce yayımlamak zorundadır.

****HUK 600 dersi her iki dönemde de açılmaktadır. 

Başvurmaları durumunda, mezuniyet koşulunda belirtilen seçmeli ders sayısının yarısından fazlasını, Sağlık Hukuku veya Spor Hukuku uzmanlık alanlarının seçmeli ders havuzunda yer alan dersleri alarak tamamlayan öğrencilerin Yüksek Lisans Diploma ekinde ilgili uzmanlık alanı belirtilir.