Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

1-Derslere devam zorunluluğu var mı?

Derslere, %70 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır.

2-Başvuru yapabilmek için lisans derecemin Hukuk alanında olması gerekiyor mu?

Gerekmiyor. Tüm dört yıllık yüksekokul veya lisans programı mezunları başvurabilir.

3-Nasıl başvuru yapabilirim?

Online başvuru sistemi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

4-Henüz mezun olmadığım için son dönem transkriptim başvuru sırasında elimde olmayacak. Bu bir sorun teşkil eder mi?

Elinizde mevcut olan transkriptinizi yükleyebilirsiniz.  Mezun olduktan sonraki not dökümünüzü de, kayıt sırasında ibraz edebilirsiniz.

5-Son sınıf olduğum diplomam başvuru sırasında elimde olmayacak. Bu bir sorun teşkil eder mi?

Mezuniyetiniz gerçekleşti ise geçici mezuniyet belgesini; henüz mezun olmadıysanız Üniversitenizden alacağınız, mezun olmanızın beklendiği dönemi/tarihi gösteren belgeyi başvuru esnasında yükleyebilirsiniz.

6-Referans mektubunu başvuru sistemine nasıl yüklemeliyim?

Başvuru sisteminde bulunan referans mektubu alanına referans olacak kişilerin bilgilerini eksiksiz girmeniz durumunda sistem üzerinden referans olacak kişilerin e-posta adreslerine bir referans formu gidecektir. Referans olan kişinin bu formu doldurması

ile referans mektubu sisteme yüklenecektir.

7-Referans mektuplarını elden teslim edebilir miyim?

Referans formlarını dolduracak kişilerin internete erişimi yoksa veya herhangi bir sebepten sitem üzerinden referans formunu doldurmaları mümkün değilse, referans mektuplarını doğrudan ÖzÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ofisi’ne postalayabilir veya mühürlü bir zarf içerisinde, mührün üzerini imzalayarak, Enstitü’ye teslim edilmek üzere öğrenciye teslim edebilir:

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Nişantepe Mah. Orman Sok. No: 34 – 36, 34794

Alemdağ – Çekmeköy / İstanbul

8-Başvuru koşullarında belirtilen herhangi bir belge eksik olursa şartlı kabul mümkün müdür?

Başvuru sırasında gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır. Adayların başvuru tarihleri içerisinde gerekli tüm belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

9-Bilim sınav (ALES vb.) sonucum olmadan başvuru yapabilir miyim?

Başvuru yapacağınız programın şartlarını eksiksiz tamamlamanız gerekmektedir.

10-Başvuru için İngilizce yeterliği gerekiyor mu?

Başvuru koşullarımız arasında İngilizce yeterliği bulunmamaktadır.

11-İlan edilen başvuru tarihleri dışında başvuru yapabilir miyim?

İlan edilen başvuru tarihleri dışında başvuru kabul edilmemektedir.

12-Mülakatlar ne zaman yapılacaktır?

Mülakat tarihlerine aşağıdaki “Başvuru Takvimi ve Online Başvuru” sayfasından ulaşabilirsiniz.

13-Mülakatı skype aracılığıyla ile yapabilir miyiz?

Yurt dışında bulunan adaylar için skype ile görüşme ayarlanmaktadır. Ancak aday ile mülakatların yüz yüze yapılması ilk tercihimizdir.

14-Burs imkânından yararlanabilir miyim?

Kontenjanın %15’i oranında %100 burs verilmektedir. Bununla birlikte İstanbul Barosu avukatları/stajyer avukatları; hâkim ve savcılar, diğer üniversitelerin kadrolu öğretim elemanları ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni ilk üç sırada bitiren mezunlarımıza %25 oranında öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. Ayrıca Özyeğin Üniversitesi mezunlarına %25 oranında ek öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. Belirtilen burslara hak kazanabilmek için, ilgili kurumdan aldığınız resmi belgeyi en geç mülakat tarihlerine kadar Enstitü’ye iletmeniz gerekmektedir.

15-Öğrenim ücreti kaç yarıyılı kapsamaktadır?

Dört yarıyılı kapsamaktadır. Belirtilen yarıyılların sonu itibariyle mezun olmaya hak kazanamayan doktora öğrencilerinin, ilgili akademik yılın öğretim ücretinin dörde bölünmesi ile bulunan yarıyıl ücretini ödemekle yükümlüdürler.

16- Tezli Yüksek Lisans programlarının azami eğitim süresi kaç yarıyıldır?

Program süresi, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği ilgili EYK kararıyla kesilir.

17-Bahar yarıyılında başvuru kabul ediyor musunuz?

Bahar yarıyılı başvuru kabul edilip edilmeyeceği ile edilmesi durumunda başvuru tarihleri Ekim ayı içerisinde “Başvuru Takvimi ve Online Başvuru” sayfasından duyurulacaktır.

18-Akademik takvime nereden ulaşabilirim?

Öğrenci Hizmetleri’nin web sayfasından ulaşabilirsiniz.

19-Tezli Yüksek Lisans programlarının dersleri nerede yapılmaktadır?

Tezli yüksek lisans programlarının dersleri Altunizade binamızda yapılmaktadır. (Covid-19 salgını kapsamında derslerin nasıl yapılacağı ayrıca duyurulacaktır.)

20- Tezli Yüksek Lisans programlarının ders saatleri çalışan adaylar için uygun mu?

Tezli yüksek lisans programlarının ders saatleri çalışan adaylar için uygundur. Dersler, hafta içi akşam 18:00-20:00 ve 20:00-22:00 saatleri arasında yapılmaktadır.