Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı Hakkında

Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yapılacak Yüksek Lisans Programında yer alan Derslerden her biri kendi sahasında uzman olan akademisyenler tarafından verilir.

Yüksek Lisans Dersleri, Özyeğin Üniversitesi’nin Altunizade’deki binasında akşamları 18.00-20.00 veya 20.00-22.00 saatleri arasında verildiğinden, halen bir işte çalışmakta olup da lisans üstü programlara katılmak isteyenler için de uygundur.

Yüksek Lisans programına katılan Hukuk Fakültesi mezunu gençler ders aldıkları konularda uygulamaya yönelik olarak daha ayrıntılı bilgi sahibi olup, çalışmayı düşündükleri işte daha avantajlı konuma sahip olabilecekleri gibi, halen hâkim, avukat, arabulucu, noter veya serbest meslekleri icra edenler de mesleklerinde daha başarılı olma imkânını yakalayabileceklerdir. Farklılıklarını çalışma alanlarında yaşayacak olan öğrenciler, Özyeğin Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans yaparak kazanacakları ayrıcalıkla göstereceklerdir.

Amacı:

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinin yanında diğer üniversitelerdeki öğretim üyeleri ve sahadan uzmanların destek verdiği programın amacı, bu alana özgü lisansastü eğitim vermek, mevcut bilgiyi sorun çözmede, mesleki alanda kullanmada ve uzmanlaşmada pekiştirmek için bilgi ve deneyimleri geliştirmek ve keza yapılacak seminer ve özellikle de tez çalışmalarıyla bir taraftan hukuk hayatımıza iyi bilimsel eserler kazandırırken diğer yandan çalışmayı yapan yüksek lisans öğrencisine belli konularda uzmanlaşarak, mesleğini daha iyi, rahat ve doğru icra ederek sürdürme ve yeni bilimsel yöntem ve araçları tanıma ve uygulamada hak arama hürriyetine olumlu katkı yapılmasını sağlamaktır. Bu alandaki öğrenciler, ayrıca Hukuk Fakültesinin özel hukuk alanında düzenleyeceği çeşitli etkinliklere de sınırsızca katılarak bilgi ve deneyimlerini ve yeteneklerini daha da geliştirme imkanına sahip olacak, çok iyi yetişmiş hukukçular olarak uzmanlık sahalarında görev icra etmek imkanına kavuşacaklardır.

Sağlık Hukuku Uzmanlık Alanı Hakkında

Gerek 2004 yılı sonrası mevzuattaki önemli değişiklikler gerek hak arama özgürlüğünün genişlemesi ve bu alandaki bilinçlenme gerekse sağlık reformu, beraberinde sağlık alanında önemli hukuksal sorunları doğurmuştur. Yalnızca ceza hukuku alanında değil, özellikle medeni hukuk, borçlar hukuku ve idare hukuku alanlarında da önemli hukuksal sorunlar her geçen gün sayısal olarak artarak yargı organları önüne taşınmaktadır. Bu alanlardan estetik cerrahi veya iç hastalıkları, kadın doğum, ortopedi, cerrahi alanlarındaki tıbbi müdahale hatalarından kaynaklı hukuksal sorunlar yaşandığı gibi, organ nakli, kök hücre araştırmaları, genetik testler ve diş sağlığı alanlarında da yoğun ve yeni sorunlar sürekli hukuk yaşamına katılmaktadır. Bu alan çok bilimli bir alan olduğu için gerek eğitimde gerek uygulamada konunun çok bilimli ele alınması ve uygulanması gerekir. Mevzuat yapımında da mevzuatın uygulanmasında da bilirkişilik gibi yan konularda da hem hukuk hem sağlık alanlarında çalışanların hukuk eğitimi almaları, tezli lisansüstü çalışmalarla ülkemiz hukukuna katkı sağlamaları elzem bir gerekliliktir. Kaldı ki, koruyucu hukuk anlamında, hukuk bilgisi sağlık çalışanlarının hukuksal sorunlarla boğuşmalarını da önleyici bir fonksiyon görecektir.

Bu alandaki reform halen devam etmekte, mevzuat sürekli yenilenmekte, yeni sorunlar karşısında yıllar öncesinin hukuk anlayışıyla oluşturulmuş yargı içtihatları değişmekte ve hukukçular kadar sağlık alanında çalışanların bilimsel eserleri de bu reformun sağlıklı gelişimi ve uygulamanın modern hukukun gereksinimlerine uygun yürütülmesine imkan sağlayacaktır. Her iki alanın mensupları için, bu alan aynı zamanda bir meslek alanı olarak da görünmektedir.

Amacı:

Program bir taraftan bu alanda çalışan kişilere lisansüstü düzeyde eğitimi verirken yapılan seminer çalışmalarıyla yargı içtihatlarını ve güncel sorunları, karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri ilgili kimseye aktarmayı hedeflemektedir. Şüphesiz nihai hedef, eğitimin seminer bölümü sonrasında yazılacak bir tez ile bu alanda önemli bir bilimsel eser oluşturmak ve bu bağlamda ilgili öğrenciyi uzmanlaştırmaktır. Bu çalışmalar yapılırken hem bilimsel çalışma yapmak hem ilgili mesleğe özgü hukuki bilgiyi derinleştirmek ve özellikle de bu alandaki vakalara çok bilimli bakış açısıyla yaklaşarak bir uzman olarak sağlıkla ilgili her hukuksal uyuşmazlığı bilgiye ve yönteme vakıf şekilde çözümlemek yeteneğini geliştirmektir.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin sağlık hukuku alanındaki yıllardır bu alanda çalışan deneyimli kadrosu kadar ülkemizin sağlık ve sağlık hukuku alanındaki değerli uzmanları da eğitime destek vererek, dersler, seminerler ve yazılmasına destek verdikleri tezlerle katkı sağlamaktadırlar.

Öğrenciler bu eğitimleri süresinde, yüksek lisans programı haricinde düzenlenen sağlık hukuku bilimsel etkinliklerinden de sınırsızca yaralanarak bilgi ve tecrübe düzeylerini değişik uzman bilim adamlarından eğitim alarak geliştirme olanağına sahip olmaktadırlar.

Spor Hukuku Uzmanlık Alanı Hakkında

Genelde Spor Hukuk özelde ise Futbol Hukuku son yıllarda gelişerek adeta bağımsız bir hukuk dalı olan bir alandır. Her ne kadar Basketbol, Kayak ve Voleybol alanında da gelişmeler hızlanmış ise de, gerek Federasyon anlamında ayrı yapılanma gerek hitap ettiği kitle ve gerekse ortaya çıkardığı hukuksal sorunlar anlamında Spor/Futbol hukuku önemli bir hukuk alanı olmak yanında dev bir endüstri haline gelmiştir. Özellikle disiplin hukuku dışında futbolcu ile kulüp arasındaki sözleşmeler, reklam, lisanslar, sesli ve/veya görüntülü iletişim organlarında yayın hakları, marka ve patent hakları, teknik adam ve çalıştırıcılar ile transfer sözleşmeleri ve keza yabancılık unsuru taşıyan sözleşmeler, Spor kulüplerinin şirket veya dernek tarzında yapılandırılmalarından kaynaklı o yapıya özgü hukuk kuralları ve uygulaması, küreselleşen spor dünyasını tüm Dünyanın yakından izlediği, birçok insanın çalıştığı, çok yönlü hukuksal sorunların yaşandığı ve keza zaman zaman ulusal hukuk kurallarının ve yargı sisteminin yeterli olmadığı, uluslararası etkileri yanında doğrudan ulusal hukuku etkileyen gelişmeler, ülkelerin ulusal mevzuatı ve yargı sistemleri dışında ayrı kuralları barındıran ve sporun ilgili dalına özgü teknik özellik ve işleyişi de dikkate almanın zorunlu olduğu bir hukuk alanını doğurmuştur. Bu alanda uzman teknik adamlar kadar spor/futbol hukukunu iyi bilen uzman hukukçulara yönelik ciddi ihtiyaç vardır. Her ne kadar spor hukuku kendi iç ve uluslararası mevzuatına tabi ise de, zaman zaman Yargıtay’ın kararlarına konu olan olaylar nedeniyle Türkiye’de bu alanın önemi çok artmıştır. TCK’nda şike ve teşvik primi düzenlemesinden sonra konunun ceza hukuku önemi de artmıştır.

Amacı:

Spor/futbol hukuku alanında her hukuk branşını ilgilendiren ve yalnızca ulusal hukuku değil FİFA ve UEFA ve diğer ulusal üstü spor kuruluşlarının düzenleme ve uygulamalarını da öğreten lisansüstü programlara ciddi ihtiyacı karşılamak için kurgulanmış bir programdır. Programın öğretim görevlileri yalnızca hukukçu kimlikleri ile değil, uzun yıllar işin mutfağında pişerek tecrübe kazanmış, birçok spor talimatı ve diğer mevzuatını oluşumuna etkin katkı sağlamış ve bu alanda fiilen çalışan uzmanlarımızdır. Bu programda genel olarak tüm spor dallarına ortak temel spor hukuku bilgisi yanında özelde futbol hukuku ağırlıklı ve bu alanda hukukçu ve uzman teknik elamana çok ihtiyaç duyulan alanlara özgü hukuk bilgisi verilerek uzmanlaşma sağlanmaktadır.

Derslerde önemli ulusal ve uluslararası yargı kurumları kadar Federasyonların yargı kurullarının emsal kararları da incelenmekte ve ulusalüstü ve ulusal yargı mekanizmalarının işleyişi ve uyguladıkları hukukta ayrıntılı biçimde öğretilerek iyi yetişmiş spor/futbol hukukçularının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.