Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

 

1- Derslere devam zorunluluğu var mı?
Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.

2- Başvuru yapabilmek için lisans derecemin Psikoloji alanında olması gerekiyor mu?
Gerekmiyor. Tüm dört yıllık yüksekokul veya lisans programı mezunları başvurabilir. Lisans eğitimi Psikoloji alanı dışından olan ve programa kabul alan öğrencilerin eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programına devam etmeleri gerekebilir. Bilimsel Hazırlık Programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bilimsel Hazırlık Programını tamamladıktan sonra kabul edildiğiniz yüksek lisans programına devam edebilirsiniz. Bilimsel Hazırlık programı hakkındaki ayrıntılı bilgiyi başvuracağınız yüksek lisans programının internet sayfasından alabilirsiniz.

3- Nasıl başvuru yapabilirim?
Online başvuru sistemi üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

4- Henüz mezun olmadığım için son dönem transkriptim başvuru sırasında elimde olmayacak. Bu bir sorun teşkil eder mi?
Elinizde mevcut olan transkriptinizi yükleyebilirsiniz. Mezun olduktan sonraki transkriptinizi ise kayıt esnasında ibraz etmeniz gerekmektedir..

5- Son sınıf olduğum için diplomam başvuru sırasında elimde olmayacak. Bu bir sorun teşkil eder mi?
Mezuniyetiniz gerçekleşti ise geçici mezuniyet belgesini; henüz mezun olmadıysanız Üniversitenizden alacağınız, mezun olmanızın beklendiği dönemi/tarihi gösteren belgeyi başvuru esnasında yükleyebilirsiniz.

6- Referans mektubunu başvuru sistemine nasıl yüklemeliyim?
Başvuru sisteminde bulunan referans mektubu alanına referans olacak kişilerin bilgilerini eksiksiz girmeniz durumunda sistem üzerinden referans olacak kişilerin e-posta adreslerine bir referans formu gidecektir. Referans olan kişinin bu formu doldurması ile referans mektubu sisteme yüklenecektir.

7- Referans mektuplarını elden teslim edebilir miyim?
Referans formlarını dolduracak kişilerin internete erişimi yoksa veya herhangi bir sebepten sistem üzerinden referans formunu doldurmaları mümkün değilse, referans mektuplarını doğrudan ÖzÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ofisi’ne postalayabilir veya mühürlü bir zarf içerisinde, mührün üzerini imzalayarak, Enstitü’ye teslim edilmek üzere öğrenciye teslim edebilir:

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Nişantepe Mah. Orman Sok. No: 34 – 36, 34794
Alemdağ – Çekmeköy / İstanbul

8- Başvuru koşullarında belirtilen herhangi bir belge eksik olursa şartlı kabul mümkün müdür?
Başvuru sırasında gerekli belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru değerlendirme dışı bırakılacaktır. Adayların başvuru tarihleri içerisinde gerekli tüm belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.

9- İlan edilen başvuru tarihleri dışında başvuru yapabilir miyim?
İlan edilen başvuru tarihleri dışında başvuru kabul edilmemektedir.

10- Mülakatlar ne zaman yapılacaktır?
Mülakat tarihlerine “Başvuru Takvimi ve Online Başvuru” sayfasından ulaşabilirsiniz.

11- Mülakata nasıl hazırlanabilirim?
Özel bir hazırlık gerekmemektedir. Mülakat, görüşme tarzında yapılır ve adayın uygunluk derecesi değerlendirilir. O yüzden, sadece kendiniz olmanız ve özelliklerinizin farkında olmanız önemlidir.

12- Burs imkânından yararlanabilir miyim?
Akademik başarıya bağlı %100 burs imkanı bulunmaktadır. Burslar hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

13- Öğrenim ücreti kaç yarıyılı kapsamaktadır?
Program ücreti 6 dönemi kapsar. Bilimsel Hazırlık programı burs kapsamında olmayıp, kayıt olunan derslerin kredisine göre kredi başına ücretlendirme yapılır.

Ücret bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

14- Tezli Yüksek Lisans programlarının azami eğitim süresi kaç yarıyıldır?
Program süresi, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup azami tamamlama süresi altı yarıyıldır. Bu süre içerisinde mezun olamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği ilgili EYK kararıyla kesilir.

15- Bahar yarıyılında başvuru kabul ediyor musunuz?
Bahar Döneminde başvuru alınmamaktadır.

16- Akademik takvime nereden ulaşabilirim?
Öğrenci Hizmetleri’nin web sayfasından ulaşabilirsiniz

17- Tezsiz tezli arasında eğitim esnasında geçiş yapabilir miyim?
Üniversitenin aynı anabilim dalı altında sunulan tezli veya tezsiz programları arasında yapılacak geçişler, belirlenen bazı şartları ve kabul koşullarını sağlaması koşulu ile bölümün uygun bulması durumunda EYK kararıyla yapılabilir.

18- Programınıza ikinci kere başvurabilir miyim?
Programa başvuru sayısında herhangi bir sınırlama yoktur ve başvuru prosedürü her başvuru için aynıdır.

19- Bilim sınavında neler sorulmakta? Bu sınav yazılı olarak mı yapılmakta yoksa sözlü olarak mı? Nasıl hazırlanmalıyım?
Bilim sınavının amacı, adayların standart bir psikoloji eğitiminde kazanmaları beklenen temel bilimsel yöntem ve psikoloji bilgisine sahip olma düzeylerini değerlendirmektir. Yazılı şekilde yapılmaktadır.

20- Başvuru esnasında belgelerin asıllarını mı yüklemeliyim?
Başvuru esnasında bu belgelerin fotokopileri yüklenebilir, ancak kayıt aşamasında asılları istenmektedir.

21- Başvuru takviminiz nasıl duyuruluyor ve her yıl değişiyor mu?
Başvuru dönemi genellikle Nisan ayı içerisinde başlar yaklaşık bir ay süreyle başvurular kabul edilir. Kesin tarihler web sitesi üzerinden ilan edilmektedir.

22- Ders saatleri nelerdir, nerede yapılmaktadır?
Dersler hafta içi 08:40-17:00 saatleri arasına Çekmeköy Kampüsü'nde programlanmaktadır.