Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Özyeğin Üniversitesi (ÖzÜ) Psikoloji Yüksek Lisans programı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans olmak üzere iki yüksek lisans programından oluşmaktadır. Tezli ve tezsiz programlarda Çift ve Aile Terapisi ile Uygulamalı Gelişim Psikolojisi alanlarında uzmanlaşmak mümkündür.

Eğitim Dili: İngilizce
Ders Saatleri: Dersler hafta içi 08:40-17:00 saatleri arasına programlanmaktadır.

ÖzÜ Çift ve Aile Terapisi (ÇAT) Uzmanlaşma Alanı

ÇAT uzmanlaşma alanının hedefi çift ve aile terapisi alanında kuramsal bilgi donanımı ve uygulama becerilerine sahip, bu alanda bilimsel araştırmalara katkı sağlayacak ve araştırma bulgularından klinik uygulamalarda faydalanacak, evrensel standartlarda yetkin çift ve aile terapistleri yetiştirmektir.

ÖzÜ Çift ve Aile Terapisi (ÇAT) uzmanlaşma alanının eğitim içeriği şu başlıklar altında toplanacaktır:

1. Çift ve Aile Terapisinde Kuramsal Temeller
2. Değerlendirme
3. Klinik Beceri ve Deneyim
4. Meslek Etiği
5. Araştırma

Programımız çift ve aile terapisi ve sistemik bakış açısı olan kuram ve araştırmalardan yola çıkarak birey ve aile psikolojisi ve işleyişi ile ilgili tanımlayıcı, açıklayıcı ve müdahale edici beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrenciler çift ve aile sistemlerinin yaşam döngüsü basamaklarını öğrenirken, sistemik bakış açısıyla bireyin ve ailelerin içinde bulunduğu dış sistemler ve bunlar arası etkileşim ve dinamikleri de anlayacak ve bu dinamikleri terapötik ortamda uygulayabileceklerdir. Psikoloji yüksek lisans eğitimlerini Çift ve Aile Terapisi (ÇAT) alanında uzmanlaşarak başarıyla tamamlayan öğrenciler tercihlerine göre kliniklerde çift ve aile terapisti olarak çalışabilir ya da tezli programdan mezun olan öğrenciler doktora eğitimlerine devam edebilirler.

ÖzÜ Uygulamalı Gelişim Psikolojisi (UGP) Uzmanlaşma Alanı

ÖzÜ Psikoloji Yüksek Lisans Programı Uygulamalı Gelişim Psikolojisi uzmanlaşma alanı gelişim psikolojisi kuram ve araştırmalarından yola çıkarak insan gelişimiyle ilgili tanımlayıcı, açıklayıcı, koruyucu-önleyici ve müdahale edici beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. UGP alanı üç vurguyla tanımlanır.

Uygulamalı: Bireyler, aileler ve yasa koyucuların yapacaklarıyla ilgili doğrudan çıkarımlar;
Gelişimsel: Bireyin yaşam uzamında meydana gelen sistematik değişimler (tipik/atipik) ve
Bilimsel: Kuramın ve uygulamanın geçerliğini test etmede kullanılan araştırma yöntemlerinin sistematik bir şekilde güvenilir ve objektif bilgi toplamada kullanılan bilimsel yöntemlerle temellendirilmesi.

ÖzÜ Psikoloji Yüksek Lisans programındaki uzmanlaşma çocukluk ve ergenlik döneminde gelişimi destekleyici, risk önlemeye odaklıdır. Öğrencilerin gelişimi sürecini ve dinamiklerini anlaması ve gelişimi destekleyici uygulama becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen alan deneyimlerini kapsar. Araştırma, değerlendirme ve uygulamalara katılım olanakları sunar.

ÖzÜ Uygulamalı Gelişim Psikolojisi (UGP) uzmanlaşma alanının eğitim içeriği şu başlıklar altında toplanacaktır:

  • Gelişim psikolojisinde kuramsal temeller 
  • Gelişimi destekleyici ve risk önleyici müdahale kuram, deseni, uygulama ve değerlendirme prosedürleri 
  • Meslek etiği 
  • Araştırma

 

Önemli Not: Lisans eğitimi Psikoloji alanı dışından olan ve programa kabul alan öğrencilerin 1 yıllık bilimsel hazırlık eğitimi almaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.