Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Özyeğin Üniversitesi'nde Stajlar

Özyeğin Üniversitesi'nde Stajlar

Özyeğin Üniversitesi Sektörel Eğitim Programı kapsamında, öğrencilerimize ders dışında da değişik sektörleri ve farklı uzmanlık alanlarını bizzat deneyimleme fırsatı sunmak için sınıf içinde gerçekleştirilen sektörel çalışmaları, her biri Özyeğin Üniversitesi öğrencileri için özel olarak tasarlanmış staj programlarımız ile pekiştiriyoruz. Özyeğin Üniversitesi'nin mezuniyet şartlarına göre bütün öğrencilerin Üniversite'deki öğrenimleri süresince üç zorunlu (kredili) staj tamamlaması gerekir. Zorunlu stajlara ek olarak, ÖzÜ ayrıca öğrencilere yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda kredisiz staj fırsatları da sunar.

Staj Sizin İçin Neden Önemli?

Özgeçmişiniz genellikle potansiyel bir işverenin sizin hakkınızdaki ilk izlenimini oluşturur. Günümüzün rekabetçi dünyasında, işverenler, işe alım kararı verirken, adayın ilgili alanda -ister zorunlu stajlardan, ister gönüllü çalışmalardan ya da gerçek bir işte çalışarak kazanılmış- belli bir iş deneyimine sahip olduğunu gösteren özgeçmişleri esas alır. Bu nedenle, stajlar özgeçmişinizi kariyer hedefinizle ilgili deneyimlerle güçlendirmek için mükemmel bir yoldur.

Stajlar, derste öğrendiğiniz bilgi ve kuramları, profesyonel bir ortamda uygulamaya geçirebilmenize olanak verir.

Stajlar, size gerçek dünyadaki çalışma hayatını bizzat deneyimleme fırsatı sunar.

Özyeğin Üniversitesi'nde Stajlar
Zorunlu Staj

Özyeğin Üniversitesi'nin zorunlu stajları, yurtiçindeki ve yurtdışındaki devlet kuruluşları ve özel şirketlerde staj yapmanıza olanak vererek, derslerde edindiğiniz bilgileri gerçek hayatta uygulayabilmenizi sağlar. Bu stajlar, gerek kuramsal, gerek pratik gerekse kişisel gelişiminize yönelik önemli katkılarda bulunan deneyimler sunar.

Stajlar aynı zamanda aşağıdakiler için de bir fırsattır:

 • Mezuniyetinizden önce değerli bir iş deneyimi kazanma,
 • Yeni beceriler edinme ve mevcut becerilerinizi iyileştirme,
 • Derslerde edindiğiniz bilgileri gerçek iş yaşamındaki durumlarda uygulamaya koyabilme,
 • Kariyer tercihlerinizin doğruluğunu gerçek hayatta test etme,
 • Profesyonellerle tanışıp birlikte çalışma, sizin için tavsiye mektubu verebilecek ya da profesyonel ağınızın büyümesini sağlayacak yeni kişilerle tanışma,
 • Yeni iş ortamlarını deneyimleme.

Zorunlu Staj

 • Staj Yapabilir miyim?
 • Stajdan önce ne yapmalı?
 • Staj süresince ne yapmalı?
 • Stajdan sonra ne yapmalı
 • İşverenler için staja dair bir mesaj

ÖzÜ'de Zorunlu staj Nedir?

Zorunlu stajlar, lisans programlarından mezun olabilmek için yerine getirilmesi gereken mezuniyet yükümlülüklerinden biridir. Tıpkı diğer derslerde olduğu gibi, bu stajlar için de AKTS kredisi kazanırsınız. Kredi düzenlemeleri, staj süresi ve staj prosedürlerine dair ayrıntılar fakülteden fakülteye değişim gösterebilir. Tabloyu görmek için buraya tıklayın. Bazı bölümlerin kendi kural ve yönetmelikleri olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Stajlarla ilgili en net bilgiler için ilgili fakültenin internet sayfasına göz atmanızı rica ederiz.

Tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmalar, zorunlu staj sayılmaz. Zorunlu stajlarınız süresince sosyal sigorta primleriniz üniversitemiz tarafından karşılanır.

Staj bulmak sizin sorumluluğunuzdur. Bununla birlikte, Profesyonel Gelişim Ofisi, staj başvurularınız için özgeçmişinizi nasıl hazırlamanız gerektiği konusunda size rehberlik sunabilir. En güncel staj fırsatlarını LinkProfessional > Jobs/İlanlar adresinden takip edebilirsiniz.

Yurtiçindeki ve/ya yurtdışındaki kurumlarda/firmalarda yaptığınız stajların süresi, en az programınız tarafından belirlenmiş iş günü kadar olmalıdır. İşveren türleri, fakültenizin staj prosedürlerinde tanımlanmıştır. Bu prosedürlerde yer almayan işverenlerde staja başlamadan önce onay alınmalıdır.

Stajlarınızı tek bir kurumda tamamlayabileceğiniz gibi iki veya üç farklı kurumda da yapabilirsiniz.

Stajlar her fakültede farklı ders kodları ile yönetilir. Bu derslere kendiniz kaydolmazsın. Bunun yerine, bütün notlar ve krediler, stajların başarılı tamamlandığı onaylandıktan sonra Öğrenci Hizmetleri tarafından girilir.

Üniversite, maksimum 60 güne kadar olan (12 haftalık) SSK primlerini karşılar. Kurum/firma stajınızı uzatmanızı isterse veya 60 günden fazla süre çalışma isteğinizi kabul ederse, SSK primlerinizin kurum/firma tarafından ödenmesi gerekir.

Staj yapabilir miyim?

 • Zorunlu stajlarınıza başlamaya hak kazanabilmeniz için SEC 201 ve SEC 202 derslerini başarıyla tamamlamış olmanız şarttır.
 • İlk stajınıza başlamadan önce ikinci sınıfınızdaki zorunlu alan derslerini tamamlamış olmanız iyi olur. Stajınıza ne kadar donanımlı başlarsanız,, stajınız da hem sizin için hem de staj yaptığınız kurum/firma için o kadar faydalı olur.
 • Kararsız kalmanız halinde akademik danışmanınız ya da staj koordinatörünüz ile iletişime geçebilirsiniz.

Stajdan önce ne yapılmalı?

Kredi düzenlemeleri, staj süresi ve staj prosedürlerine dair ayrıntılar fakülteden fakülteye değişim gösterebilir. Bazı bölümlerin kendi kural ve yönetmelikleri olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Stajlarla ilgili en net bilgiler için ilgili fakültenin internet sayfasına göz atmanızı rica ederiz. Kendi fakültenizin staj yönetmelikleri/staj başvuru adımları/staj belgeleri hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantılara göz atabilirsiniz.

Staj süresince ne yapmalı?

 • Staj yaptığınız kurum/firmada üniversitemizi temsil ettiğinizi aklınızdan çıkarmayarak, profesyonel biçimde davranın. Staj süresince üstün bir performans sergilemeniz halinde şirketlerin size iş teklifinde bulunabileceğini unutmayın.
 • Staj süresince kaydettiğiniz her türlü ilerlemeyi ya da karşılaştığınız her türlü sorunu akademik danışmanınız ile paylaşın. İşler beklediğiniz gibi gitmezse, akademik danışmanınız ile iletişime geçin.
 • Bir staj günlüğü tutun.
 • Staj raporunuz üzerinde çalışın.
 • Stajınızın bitiş tarihi değişirse, fakülte sekreterinizi hemen haberdar edin.

Stajdan sonra ne yapılmalı?

 • Stajın bitmesine iki gün kala, işvereninizden size stajınızı tamamladığınızı teyit eden bir «Staj Tamamlama Belgesi» vermesini rica edin. Bu belgeyi, stajınızı tamamladığınız gün e-posta ile fakülte sekreterinize iletin.
 • Kurumdaki/firmadaki staj yöneticinizden Stajyer Değerlendirme Formu’nu doldurmasını rica edin. Bu form, kurumun/firmanın stajyer öğrencimiz hakkındaki düşünceleri konusunda bize bilgi verir. Bu geri bildirimler, sizin teknik ve kişisel yetkinliklerinizi anlamamıza yardımcı olurken, aynı zamanda uygulamalı eğitim programımızı iyileştirmemize de olanak sağlar. Bu form 3 bölümden oluşur: Mesleki Yetkinlik, Profesyonel Tutum ve Kişisel Yetkinlik.
 • Staj raporunuzu en geç 4 hafta içinde akademik danışmanınıza teslim edin.
 • Danışmanlarınız sizden bazı düzeltmeler isteyebilir ve bu düzeltmeleri yapmanız için size en fazla 1 hafta ek süre tanıyabilir.
 • Danışmanınız raporunuzu onaylarsa, stajınız için «S» (başarılı) notu alır ve stajınızı geçmiş sayılırsınız. Danışmanınız raporunuzu onaylamazsa, ya raporunuzu düzeltmeniz istenir ya da «U» (başarısız) notu alırsınız.

Staj Rapor Formatı için İpuçları

Stajınızı tamamladıktan sonra, akademik danışmanınıza, staj koordinatörünüze veya staj komitesine bir rapor sunmanız gerekir. Bu rapor, İNGİLİZCE hazırlanmalıdır. Raporunuzu yazılı belge, video ya da sunum halinde sunabilirsiniz. Hangi formatı tercih ederseniz edin, raporunuzu her zaman bir üst yazı ile birlikte sunmalısınız. Üst yazı aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Adınız, soyadınız, öğrenci numaranız
 • Stajın süresi ve ders kodları
 • Ne sunacağınız (Yazılı belge, video ya da sunum dosyası)
 • Staj yaptığınız işverenin adı (staj yaptığınız bölüm/işverenin konum bilgisi ile birlikte)
 • Staj tarihleriniz (ne zaman başladığı ne zaman bittiği)
 • Akademik danışmanınızın/staj koordinatörünüzün adı, soyadı ve unvanı

Staj Raporunu Yazarken Yanıtlamanız Gereken Sorular

Staj raporunuzda yanıtlamanız gereken sorular genel olarak şunlardır: (Kendi programınızın prosedürlerine de göz atmayı unutmayın.)

 • Şirketi kısaca tanıtın. Özellikle şirketin faaliyet alanı, ürünleri, müşterileri ve rakiplerine ilişkin bilgiler sunun.
 • Staj yaptığınız ana bölüm/birimi anlatın.
 • Staj süresince yaptığınız işi, gerçekleştirdiğiniz çalışmaları anlatın.
 • Stajınız süresince size faydalı olduğuna ve katkıda bulunduğuna inandığınız dersleri ve ders konularını belirtin.
 • Stajınızda size verilen görevlere ilişkin belirli örnekler sunup bunların derslerinizde işlediğiniz belli konular ile bağlantısını açıklayın. (3 ila 5 örnek)
 • Akademik bilgilerinizi uygulamaya koyarken edindiğiniz en önemli öğrenim kazanımını paylaşın.
 • Stajın gelecekteki kariyerinizi şekillendirmenize nasıl yardımcı olduğunu açıklayın.
 • Küçük çaplı örgütsel bir sorun tespit edin. Bu sorun, (varsa) sizin uzmanlık alanınızla ilgili olmalıdır.
 • Derslerde öğrendiğiniz kavramların ve becerilerin, söz konusu sorunu çözmek için nasıl kullanılabileceğini açıklayın.

İşverenler İçin Staja Dair Bir Mesaj

Özyeğin Üniversitesi'nin zorunlu (kredili) staj felsefesini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Zorunlu (kredili) stajların, üniversite, stajyer ve işveren (staj sponsoru) olmak üzere üç paydaş arasında ilmek ilmek dokunduğuna inanıyoruz. Her bir paydaş kendi üzerine düşen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirdiğinde, bu üç paydaşın ortak çabaları, değerli bir deneyime dönüşür. Sektörlerle iç içe, deneyimsel eğitim verme felsefemiz doğrultusunda, Özyeğin Üniversitesi bütün programlarında stajları zorunlu kılmıştır. Mevcut yasal düzenlemeler gereğince, üniversitemiz, stajı onaylanan her öğrencinin SSK işlemlerini üstlenmekte ve ilgili kurumlara gerekli belgeleri sunmaktadır.

ÖzÜ öğrencilerinin staj deneyimlerini zorunlu staj olarak onaylatabilmeleri ve bu stajlardan kazandıkları kredileri mezuniyet yükümlülüklerine saydırabilmeleri için aşağıdaki şartların yerine getirilmiş olması gerekir:

 1. Öğrenciler kayıtlı oldukları programlar tarafından tanımlanmış önkoşul derslerini ve gerekli AKTS kredilerini başarıyla tamamlamış olmalıdır,
 2. Staj öncesinde, işveren (staj sponsoru), üniversitemiz tarafından hazırlanmış ve içerisinde staj süresi, iş tanımı/staj içeriği ve beklenen öğrenim kazanımlarına ilişkin soruların bulunduğu bilgi formunu doldurup imzalayıp üniversitemize göndermelidir,
 3. Staj tamamlandıktan sonra, işveren (staj sponsoru) stajyer öğrenciye resmi bir yazı vermeli ve bu resmi yazıda, öğrencinin, söz konusu işveren, staj içeriği/iş tanımı ve staj süresi üniversite tarafından onaylandıktan sonra stajına başladığı, üniversitenin öğrenci adına gerekli SSK yükümlülüklerini üstlendiği ve öğrencinin staj süresince iş tanımı çerçevesinde kendisine atanmış olan bütün görev ve sorumlulukları yerine getirdiği teyit edilmelidir.
 4. Stajyer öğrenciler, staj raporunun yanı sıra ilgili belgelerde kendilerinden istenen diğer belgeleri de hazırlamalıdır.
 5. İşverenlerin (Staj Sponsorlarının) son olarak, Stajyer Değerlendirme Raporu’nu doldurması gerekir.

Zorunlu (kredili) staj programının amacı, öğrencilerin kuramsal derslerde edindikleri bilgi ve becerileri gerçek iş süreçlerinde uygulamaya koymalarına ve edindikleri staj deneyimleri ışığında akademik ve profesyonel kariyerleri için kendilerine bir yol haritası çizmelerine olanak vermektir. Bu nedenle, yukarıda Madde 2'de belirtildiği üzere, staj süresi, staj içeriği ve beklenen öğrenim kazanımları, zorunlu stajlarımız için kritik öneme sahip ön koşullardır.

Zorunlu (kredili) stajlar için belirlenmiş hedeflerin ve öğrenim kazanımlarının aşağıdaki faydaları sağlaması beklenmektedir:

 • Öğrencilerin staj sponsorunun faaliyet alanında deneyim kazanmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencileri ekibin bir parçası haline getirmek ve onların takım çalışmasına aşinalık kazanmasını sağlamak ve
 • Öğrencilere tam zamanlı bir çalışandan neler beklendiğini anlama fırsatı vermek.

Yukarıdaki beklentileri yerine getiren staj programları, hiç şüphesiz, yalnızca öğrencilerimizi stajyer olarak kabul ederek onlara bu şansı veren işverenlere (staj sponsorlarına) değer katmakla kalmayacak, aynı zamanda bu fırsatın çeşitli sorumlulukları da beraberinde getirdiğinin farkındalığında stajlarını başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin kişisel ve profesyonel gelişimine de katkıda bulunacaktır. Özyeğin Üniversitesi'nin zorunlu staj programlarına ilişkin her türlü soru, görüş ve önerilerinizi bizimle quality@ozyegin.edu.tr adresinden paylaşabilirsiniz.

Gösterdiğiniz ilgi ve desteğe teşekkür ederiz.

Zorunlu Olmayan(Kredisiz) Stajlar

ÖzÜ öğrencileri, ilk yıllarından itibaren özel olarak kurgulanmış farklı staj programlarıyla profesyonel iş hayatını tecrübe etmeye başlar. Bu kapsamda, zorunlu stajlara ek olarak, geniş bir yelpazeye sahip kredisiz yurtiçi ve yurtdışı staj fırsatları da sunarız. Bu sayede, bütün ÖzÜ öğrencilerinin iş dünyasıyla entegre staj programlarımızda farklı iş tecrübeleri kazanmalarını sağlarız. Detaylı bilgi için Profesyonel Gelişim Ofisi’nin internet sayfasına göz atabilirsiniz.

Erasmus + Stajı

Erasmus stajı, öğrencinin bir başka katılımcı ülkede yer alan bir kurum veya kuruluşta staj yaparak geçireceği belli bir süreyi ifade eder. Erasmus staj hareketliliği, öğrencilerin iş piyasasının gerekliliklerine uyum sağlamasına, belli beceriler kazanmasına ve iş deneyimi kazanmalarına yardımcı olmayı hedefler. Staj dönemi, öğrencilere gelecekteki profesyonel yaşamları için faydalı deneyimler kazandırır. Erasmus + Staj Hareketliliği Başvuruları & Katılım Şartları hakkında ayrıntılı bilgi için Uluslararası Ofis internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.