Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Tez Kılavuzu ve Formlar

Tez Kılavuzu ve Formlar

 

 
 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

           Lisansüstü Hukuk Programları Tez Yazım Kılavuzu

                  Psikoloji Tez Şablonu   

Tasarım Teknoloji ve Toplum Tez Şablonu

 
 
Tezli Yüksek Lisans Formları:

Öğrenci Formları

1.  ENS.FR.Y01 Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri Formu
2.  ENS.FR.Y02 Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu
3.  ENS.FR.Y03 Yüksek Lisans Tez Danışmanı ve Konusu Öneri Formu
4.  ENS.FR.Y04 Yüksek Lisans Tez Danışmanı Değişiklik Öneri Formu
5.  ENS.FR.Y05 Yüksek Lisans Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu
6.  ENS.FR.Y06 Yüksek Lisans Tez Sunuş Dilekçesi
7.  ENS.FR.Y07 Yüksek Lisans Düzeltilmiş Tez Sunuş Dilekçesi
 
Jüri Formları

8.  ENS.FRY08(a) Yüksek Lisans Tezi Jürisi ve Sınav Tarihi Öneri Formu 
9.  ENS.FRY08(b) Yüksek Lisans Tezi Jürisi ve Sınav Tarihi Öneri Formu (5 Jüri Üyesi)
10. ENS.FRY09(a) Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavı Değerlendirme Formu 
11. ENS.FRY09(b) Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavı Değerlendirme Formu (5 Jüri Üyesi)
12. ENS.FRY10(a) Yüksek Lisans Tezi Düzeltme Değerlendirme Formu 
13. ENS.FRY10(b) Yüksek Lisans Tezi Düzeltme Değerlendirme Formu (5 Jüri Üyesi)
14. ENS.FRY11 Yüksek Lisans Tezi Jüri Kişisel Değerlendirme Formu  
15. ENS.FRY12(a) Tez İçi İmza (Onay) Sayfası-TR.
16. ENS.FRY12(b) Tez İçi İmza (Onay) Sayfası-İNG.
 
 
Tezsiz Yüksek Lisans Formları:
 
1. ENS.FR.YT01 Bitirme Projesi Danışman Öneri Formu
2. ENS.FR.YT02 Bitirme Projesi Danışman Değişiklik Öneri Formu
3. ENS.FR.YT03 Bitirme Projesi Teslim Formu
4. ENS.FR.YT04 Bitirme Projesi Sunum Tutanağı
 

Doktora Formları:

 1. ENS.FR.D01 Doktora Tez Danışmanı ve Tez Konusu Öneri Formu
2. ENS.FR.D02 Doktora Tez Danışmanı Öneri Formu
3. ENS.FR.D03 Doktora Tez Konusu Öneri Formu
4. ENS.FR.D04 Doktora Tez Danışmanı Değişiklik Öneri Formu
5. ENS.FR.D05 Doktora Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu
6. ENS.FR.D06 Doktora (I.) Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu
7. ENS.FR.D07 Doktora (II.) Yeterlilik Sınavı Başvuru Formu
8. ENS.FR.D08 Doktora Yeterlilik (II.) Sözlü Sınavı Başvuru Formu
9. ENS.FR.D09 Doktora Yeterlilik Jürisi Öneri Formu
10.ENS.FR.D10 Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Yoklama Kağıdı
11.ENS.FR.D11 Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Tutanağı
12.ENS.FR.D12 Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı
13.ENS.FR.D13 Doktora Yeterlilik Jürisi Değerlendirme Tutanağı
14.ENS.FR.D14 Doktora Tez İzleme Komitesi Önerisi
15.ENS.FR.D15 Doktora Tez İzleme Komitesi Değişiklik Önerisi
16.ENS.FR.D16 Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Bildirim ve Tez Önerisi Raporu Teslim Formu
17.ENS.FR.D17 Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı Değerlendirme Formu
18.ENS.FR.D18 Doktora Düzeltilmiş Tez Önerisi Savunma Sınavı Değerlendirme Formu
19.ENS.FR.D19 Doktora II. Tez Önerisi Savunma Sınavı Değerlendirme Formu
20.ENS.FR.D20 Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim ve Tez İzleme Raporu Teslim Tutanağı
21.ENS.FR.D21 Doktora Tez İzleme Sınavı Tutanağı
22.ENS.FR.D22 Doktora Tez Jürisi Öneri Formu
23.ENS.FR.D23 Doktora Tez Sunuş Dilekçesi
24.ENS.FR.D24 Doktora Tez Teslim Formu
25.ENS.FR.D25 Doktora Tez Savunma Sınavı Tarihi Öneri Formu 
26.ENS.FR.D26 Doktora Tez Savunma Sınavı Değerlendirme Formu 
27.ENS.FR.D27 Doktora Düzeltilmiş Tez Sunuş Formu
28.ENS.FR.D28 Doktora Düzeltilmiş Tez Teslim Formu
29.ENS.FR.D29 Doktora Tez Düzeltme Sonuç Tutanağı 
30.ENS.FR.D30(a) Tez İçi İmza (Onay) Sayfası-TR
30.ENS.FR.D30(b) Tez İçi İmza (Onay) Sayfası-İNG
 
 
Ortak Formlar:
 
 1. ENS.FR.01 Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı için İzin Belgesi
2. ENS.FR.02 Kayıt Dondurma Talep Formu
3. ENS.FR.03 Başarı Durumuna İtiraz
4. ENS.FR.04 Ders İçerik Talep Formu
5. ENS.FR.05 Kurum Dışı Yatay Geçiş Başvuru Formu
6. ENS.FR.06 Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu
7. ENS.FR.07 Anabilim Dalı İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
8. ENS.FR.08 Özel Öğrenci Başvuru Formu
9. ENS.FR.09 Kayıt Yenileme Talep Formu