Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Başvuru ve Kabul

Başvuru ve Kabul

BAŞVURU KOŞULLARI
Lisans ve/veya Yüksek lisans öğrenimini yurt dışında bir yükseköğrenim kurumunda tamamlamış adayların programa başvurabilmeleri için, diploma aldıkları yükseköğretim kurumunun, almış oldukları eğitimin ve derecenin YÖK tarafından tanınır olması gerekir. Tanınırlık belgesi için YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı'na başvuru diploma sahibi  tarafından yapılır. Kayıt esnasında tanınırlık ve denklik başvurusunun yapıldığına dair ilgili birim tarafından verilen belgenin ibrazı gerekmektedir.

  • Aşağıda belirtilen Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavlarının birinden geçer puan almaları beklenmektedir.

Yüksek Lisans Derecesiyle;
ALES: 60 (Herhangi bir puan türünde)*
GRE: Yeni sistemde en az 151 (Sayısal); eski sistemde en az 640 (Sayısal)

*ALES sonucunun geçerlilik süresi 5 yıl, GRE sonucunun ise 5 yıldır.

* Doktora, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Dış Hekimliği uzmanlık alanlarında ve Sanatta Yeterlilik derecelerini almış olan adaylarda (YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5/1b ve 16/1 maddelerine istinaden) ALES şartı aranmaz, değerlendirmede puan 60 olarak dikkate alınır.

Lisans Derecesiyle;
ALES: 80 (Herhangi bir puan türünde)
GRE: Yeni sistemde en az 156 (Sayısal); eski sistemde en az 720 (Sayısal)

*ALES sonucunun geçerlilik süresi 5 yıl, GRE sonucunun ise 5 yıldır.

* Doktora, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Dış Hekimliği uzmanlık alanlarında ve Sanatta Yeterlilik derecelerini almış olan adaylarda (YÖK’ün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 5/1b ve 16/1 maddelerine istinaden) ALES şartı aranmaz, değerlendirmede puan 80 olarak dikkate alınır.

  • Programa başvurmak isteyen adaylardan, aşağıda belirtilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden geçerli notu almış olmaları beklenmektedir.

TOEFL – IBT: En az 84
YDS/e-YDS/YÖKDİL: En az 70

* TOEFL sonucunun geçerlik süresi 2 yıl, diğer sonuçlarının geçerlik süreleri 5 yıldır.

* TOEFL-IBT için ÜAK'ın Yabancı Dil Sınavlarının Eşdeğerliliklerini belirleme Yönergesi'nin 6/3d maddesi uyarınca, "Sınav Türkiye'de yapılıyorsa, sadece devlet üniversitelerine ait binalarda yapılıyor olması" şartı aranır.

  • Aşağıda belirtilen bölümlerden birinden belirtilen not ortalaması ile mezun olmak;

Yüksek Lisans Derecesiyle;
Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar, İletişim, İktisadi-İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Endüstriyel Sanatlar Eğitim ve Hukuk Fakültelerinin alanlarının birinden en az 2.3/4 not ortalaması ile yüksek lisans,
Lisans Derecesiyle;
Mimarlık, Mühendislik, Güzel Sanatlar, İktisadi-İdari Bilimler, İletişim, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Endüstriyel Sanatlar Eğitim ve Hukuk Fakültelerinin alanlarının birinden 3/4 not ortalaması ile lisans,

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER
Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce hazırlanmış olmalıdır. Belgelerin orijinalleri Türkçe veya İngilizce dışında bir dilde ise Türkçe noter onaylı tercümelerinin de dosyaya eklenmesi gerekmektedir.

1. Başvuru Formu: Eksiksiz ve doğru olarak dijital ortamda doldurulmuş başvuru formu.

2.Diploma: Son mezun olunan öğretim kurumundan alınan diplomanın usule uygun onanmış fotokopisi.

3. Denklik: Yurt dışından alınan diplomalar için diplomanın Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve YÖK Yurt Dışı Denklik Ofisi'nden alınacak diploma denklik belgesinin usule uygun onanmış fotokopisi.

4. Transkript: Adayın mezun olduğu veya öğrenim gördüğü tüm yükseköğretim kurumlarından aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi. Transkript, not sistemi hakkında bir açıklama içermiyorsa, ek olarak kurumun not sistemini açıklayıcı belge.

5. Lisansüstü Eğitime Giriş Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen sınav sonuç belgesinin fotokopisi.

6. Dil Yeterlik Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru koşullarında belirtilen belgelerden herhangi birisinin fotokopisi.

7. Referans Mektubu: En az iki adet referans mektubu. Referans mektuplarının, tercihen öğretim elemanlarından ve/veya adayın önceki/mevcut işvereninden alınmış olması gerekir. Referans verecek kişinin e-mail adresi ile iletişim bilgilerinin sisteme tanımlanması ve online başvurunun sistemde tamamlanması sonrasında ilgili kişiye referans mektubunu yükleyeceği alan ile ilgili bir e-mail sistemimizden otomatik olarak gönderilecektir.

8. Niyet mektubu: Enstitü tarafından belirlenen konularda kişisel ve profesyonel amaçlar hakkında yazılan mektup.

9. Yabancı Uyruklu Adaylar için Ek Belgeler: Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların usule uygun onanmış fotokopisi. Başvuru esnasında pasaportun aslının ibraz edilmesi istenmektedir.

10. Ek Bilgiler: Varsa, adayın, başvurusunun olumlu değerlendirilmesinde yarar gördüğü ek bilgiler (adayın akademik veya kariyer geçmişine yönelik özel durumlar gibi).Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği " ve Özyeğin Üniversitesi Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Yönergesi hükümlerine göre yapılır.