Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Hakkında

Hakkında

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programının Amacı

Teknolojik gelişmelere paralel bir ivme ile ilerleyen günümüz pazar ekonomisi, daha efektif ürünlerin, hizmetlerin, etkleşimlerin ve çevrelerin tasarlanmasında teknolojiyi talep etmekten öte, artık zorlamaktadır. Türkiye, bu küresel ekonomiye eklemlenen, dinamik ve gelişmekte olan bir piyasa ekonomisine sahip olmakla birlikte, kendine özgü çok güçlü kültürel ve sosyal dinamikleri ile coğrafi, politik ve ekonomik benzerliğe sahip diğer ülkelerden farklı avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Bu konjonktür içinde teknolojik olduğu kadar kültürel dinamiklerle de beslenen tasarım ve teknolojinin Türkiye’de disipliner ve disiplinlerarası alanlarda uygulama ve araştırma potansiyelinin hem toplumsal hem de ekonomik anlamda yüksek olduğu rahatlıkla söylenebilir. Özgün, farklılaşmış ve farklı alanlara aynı anda katkı sağlayacak araştırma ve fikirlerin yaratılması ancak tasarıma ve teknolojik altyapıya dayalı teknoloji becerilerinin ve kültürünün kentsel, bölgesel ve ulusal ölçeklerde gelişimiyle ve tüm bu sürecin kültürel, ekonomik ve politik bağlamı içerisinde, yaratıcı bir sosyal pratik olarak anlaşılması ile mümkündür.

Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Türkiye’nin ve benzer ülkelerin ekonomik, toplumsal, teknolojik ve kültürel gelişiminde, yerel ve ulusal kalkınmasında giderek daha fazla ve kapsamlı roller üstlenen tasarım ve teknoloji kabiliyetlerini, küresel ve yerel unsurları birlikte bir sistem ve toplumsal pratik ve araştırma alanı olarak ele alabilecek, disiplinlerarası çalışmaların gerektirdiği kuramsal donanıma sahip, eleştirel ve çok boyutlu düşünebilen, yenilikçi, farklılaşmış ürün ve hizmetleri gerektirdiği toplumsal ve kültürel dinamikleri kavrayabilen, tasarımı iktisadi ve ticari bağlamıyla olduğu kadar düşünsel ve politik bağlantılarıyla eleştirel olarak da yorumlayarak mevcut alandaki bilgiye katkıda bulunacak uzman ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu nitelikleriyle Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Özyeğin Üniversitesi’nin (ÖzÜ) dünya standartlarındaki girişimcilik ve yenilikçilik vizyonundan kuvvet alarak, günümüz teknolojilerini kullanarak ve geliştirerek, sosyal teoriler ışığında geliştirilecek araştırmacı eğitim yaklaşımı ile Türkiye ve dünyadaki pek çok tasarım doktora programından ayrışmaktadır. Program, yaratıcı bir sosyal pratik olan tasarımı teknolojik, toplumsal, politik ve ekonomik unsurlarla etkileşim içinde olan kültürel bazlı bir teknoloji tetikleyicisi ve aktörü olarak ele almanın yanısıra, tasarımı içinde bulunduğumuz maddi kültürün yapıcı unsurlarısından birisi olarak kabul etmektedir. Bu doğrultuda, Tasarım, Teknoloji ve Toplum Doktora Programı Mimarlık, Güzel Sanatlar, Mühendislik, İktisadi-İdari Bilimler, İnsan ve Toplum Bilimleri, Eğitim, Hukuk başta olmak üzere farklı altyapı ve disiplinlerinden gelen araştırmacılara bütünsel eğitimiyle kapsayıcı ve besleyici bir diyalog alanı sunacak, belirtilen alanların biraraya gelmesi ile araştırma fırsatları açığa çıkaracak ve üst seviyede ve uluslararası nitelikte özgün bilginin üretilmesini mümkün kılarak ülkemizin ve benzer ülkelerin küresel hızda ilerlemesine olanak sağlayacaktır.