Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Akademik Program

Akademik Program

EÜTB lisans ders programı bir yandan, keşfederek öğrenmeye, araştırmaya, çok yönlü ve esnek düşünmeye, problem çözümlemeye yönlendirirken bir yandan da toplumsal ve bireysel duyarlılıkların farkında olan girişimci endüstriyel tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler.  Lisans ders programı, öğrencilere kuramsal ve teknik bilgilerle, eleştirel bakış açısı ve yüksek düzeyde mesleki beceriler kazandırmayı amaçlar.

Öğrenciler lisans programının

  • İlk yılında tasarımın temel prensiplerini  öğrenecekleri ve temel becerileri edinecekleri dersleri;
  • İkinci yılında tasarım stüdyoları eksenli olmak üzere malzeme, imalat yöntemleri, insan faktörleri, tasarım tarihi gibi konularda dersler;
  • üçüncü yılında interdisipliner yapıya sahip olan tasarım stüdyoları ekseninde tasarım stratejisi ve yönetimi ve ilgi alanları doğrultusunda derslerin yanı sıra üniversitenin diğer bölümlerinden girişimcilik ve pazarlama gibi dersler;
  • dördüncü yılında ise tasarım stüdyosu ve bitirme projesi ekseninde uzmanlık pratiği ve portfolyo tasarımı, tasarımın korunması ve hukuki konular gibi derslerin yanı sıra yine ilgi alanları doğrultusunda seçmeli dersler alırlar.